Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) > Zdravstveno - Laboratorijski Tehničar M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNIČAR M/Ž. Croacia

Vacante de Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines : Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina).

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Life science technicians and related associate professionals : Life science technicians (excluding medical)

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje

1. zdravstveno-laboratorijski tehničar m/ž – jedan/na (1) izvršitelj/ica

Uvjeti: završena srednja medicinska škola –smjer za zdravstveno-laboratorijske tehničar/ke, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Uz zamolbu kandidati/kinje trebaju priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u originalu ili preslici i to: svjedodžbu, potvrdu o položenom stručnom ispitu, važeće odobrenje za samostalni rad (licencu) i domovnicu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu je dužan/na priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, I. Meštrovića 1/11, 42000 Varaždin, s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na www.zzjzzv.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Opis poslova: poslovi zdravstveno-laboratorijskog/e tehničara/ke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: IVANA MEŠTROVIĆA 1/11, 42000 VARAŽDIN, s naznakom

Identificador de la vacante:1768715.

Ver las 31 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines : Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: