Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > maestro de educación infantil/maestra de educación infantil > Vzgojitelj Predšolskih Otrok - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. Savinjska. Eslovenia

Oferta en Savinjska (Eslovenia) de maestro de educación infantil/maestra de educación infantil

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares › maestro de educación infantil/maestra de educación infantil.

Traducción de la profesión: Strokovnjaki/strokovnjakinje › Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje › Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok › Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok.

Descripción de la oferta de trabajo:

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz.

31.8.2024, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, IZVAJA IN EVALVIRA KURIKUL ODDELKA, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ ODDELKA, STROKOVNEGA TIMA TER VZGOJITELJSKEM ZBORU VRTCA, SE AKTIVNO UDELEŽUJE STROKOVNIH AKTIVOV IN VZGOJITELJSKEGA ZBORA, ORGANIZIRA BOGATO UČNO OKOLJE V IGRALNICI, DRUGIH PROSTORIH IN IGRIŠČU ZA OTROKE, SPODBUJA UČENJE OTROK S KAKOVOSTNIMI INTERAKCIJAMI, SKRBI ZA VARNOST OTROK IN PREDVIDEVA POTENCIALNE NEVARNOSTI, SKRBI ZA USTREZEN DNEVNI RED IN DNEVNO RUTINO V ODDELKU, SKRBI ZA NEOPOREČEN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM V ODDELKU...

DELA NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, DELA PO LDN TER V SKLADU Z ETIČNIM KODEKSOM IN SLKEPI VODSTVA ZAVODA.

OD 1.3.2024 DO 31.8.2024., K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz vzgoje in izobraževanja, potrdilo o izobrazbi, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo o nekaznovanosti in izjavo zoper spolno nedotakljivosti.

Prednost imajo kandidati z izkušnjami. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Savinjska.

Ver 259 ofertas de trabajo en "Savinjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: VRTEC MAVRICA VOJNIK, PRUŠNIKOVA ULICA 29 A, 3212 VOJNIK.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: MATAVŽ BARBARA
Contact Phone: 03 780 00 00
Contact Email: tajnistvo-vvzcevoguest.arnes.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:PE12914.

Ver las 377 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares › maestro de educación infantil/maestra de educación infantil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: