Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Conductores de camiones pesados > Vozač / Vozačica C Kategorije, Rukovalac Građevinskih Strojeva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VOZAČ / VOZAČICA C KATEGORIJE, RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH STROJEVA

Trabajar en Croacia de Conductores de camiones pesados

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados.

Traducción de la profesión: Plant and machine operators and assemblers › Drivers and mobile plant operators › Heavy truck and bus drivers › Heavy truck and lorry drivers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti:

• završena srednja trogodišnja/četverogodišnja škola

• položen ispit za KV vozača-C kategorija

• završen program osposobljavanja za rukovalaca građevinskih strojeva

• 1 godina radnoga iskustva

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

• zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, adresu

stanovanja, kontakt telefon, te radno mjesto na koje se osoba prijavljuje

• životopis

• presliku osobne iskaznice

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

• dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorije

• dokaz o završenom programu osposobljavanja za rukovalaca građevinskih strojeva

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

• potvrda/elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kratki opis posla:

  • Upravlja cisternom i rukuje uređajima na vozilu pri skupljanju, prijevozu i evakuiranju kanalskog i otpadnog sadržaja,
  • Upravlja ostalim vozilima za koje je potrebna C i B kategorija, kao i vozilima niže kategorije.
  • Obavlja manje radove na održavanju vozila za koji je zadužen
  • Obavlja dnevno održavanje vozila, vrši posebno ispiranje vozila, kao i dezinfekciju istih.
  • Zadužen je za voženje vozila na tehnički pregled i registraciju, te na servis vozila.
  • Vodi putne naloge i predaje ih dnevno na daljnju obradu.

Nudi se zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz provođenje probnog roka od 6 mjeseci.

Prijave kandidata se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu natjecajivik-split.hr na način da se cijela dokumentacija dostavi kao jedan dokument.

Rok za podnošenje prijave je 20 (dvadeset) dana od dana objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portalu Moj posao, te stranicama Društva.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, odnosno koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave bit će pozvani na razgovor (intervju). Kandidat koji ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu smatrat će se kao da nije niti podnio prijavu. O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) biti će obaviješteni putem elektroničke pošte/mobitela navedenog u prijavi za natječaj.

Kandidat koji je uredno obaviješten o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua), a ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od natječaja i ne smatra se više kandidatom u natječajnom postupku.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Obavijest o rezultatima natječaja kandidati će dobiti elektronskim putem na e-mail adresu koju su naveli u prijavi za natječaj.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu na obradu osobnih podataka u svrhu provođenja samog postupka natječaja.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i djela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja.

Napomena: Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

O svemu vezano za natječaj možete pronaći na linku:

https://www.vik-split.hr/o-nama/zaposljavanje/otvoreni-natjecaji-za-posao

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Email: natjecajivik-split.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453039.

Ver las 112 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: