Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > director de contabilidad/directora de contabilidad > Vodja Iii - Vodja Finančno-računovodske Službe (šifra Delovnega Mesta: J017960) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODJA III - VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017960) - M/Ž

Contrato en Savinjska (Eslovenia) de director de contabilidad/directora de contabilidad

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores financieros › director financiero/directora financiera › director de contabilidad/directora de contabilidad.

Traducción de la profesión: Menedžerji › Upravno-administrativni in poslovni menedžerji/menedžerke › Menedžerji/menedžerke upravno-administrativnih in poslovnih enot družbe › Finančni menedžerji/finančne menedžerke.

Descripción de la oferta de trabajo:

VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V KOLIKOR KANDIDAT/KANDIDATKA NIMA VSEH IZKUŠENJ ALI ZNANJ, SE BO LAHKO INTERNO USPOSABLJAL ZA TO DELOVNO MESTO. SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN  OCENJEVANJE DELA RAČUNOVODSTVA TER FINANČNEGA STANJA OZIROMA POSLOVANJA ZAVODA, V SMISLU GOSPODARNEGA RAVNANJA IN V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, UREJANJE FINANČNIH IN OSTALIH ZADEV PO POSEBNEM POOBLASTILU DIREKTORJA, PRIPRAVA ANALIZ POSLOVANJA ZAVODA, KAR JE BISTVENEGA POMENA ZA DELOVANJE ZAVODA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE DIREKTORJA IN SVETA ZAVODA ZD, PRIPRAVA DRUGIH PODATKOV NA PODLAGI PREDPISOV, PRIPRAVA LETNEGA POROČILA (USKLADITEV GLAVNE KNJIGE, KONTROLA POPISNEGA ELABORATA, PRIPRAVA BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA TER DRUGIH OBRAZCEV NA PODLAGI ZAKONA, IZDELAVA RAČUNOVODSKEGA POROČILA, OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB, PRIPRAVA PREMOŽENJSKE BILANCE), PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA (PLANIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA PODLAGI PODANIH PODATKOV S STRANI DIREKTORJA ZAVODA), USKLAJEVANJE POSLOVNIH KNJIG, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA IN KNJIŽENJA BANČNIH IZPISOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA RAZNA STATISTIČNA POROČANJA, IZVAJANJE DRUGIH SPECIFIČNIH DEL V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC PO NAVODILU DIREKTORJA.

, Kandidat/kandidatka mora priložiti izjavo o nekaznovanosti in da se zoper njega/njo ne vodi kazenski postopek. , dopoldan

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Savinjska.

Ver 246 ofertas de trabajo en "Savinjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 3 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: CENTRIH BRIGITA
Contact Phone: 03 818 37 31
Contact Email: infozd-smarje.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PF32669.

Ver las 25 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores financieros › director financiero/directora financiera › director de contabilidad/directora de contabilidad ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: