Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovaquia > Conductores de camiones pesados > Vodiči Nákladných Automobilov A Kamiónov

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar de Conductores de camiones pesados en Prešovský kraj (Eslovaquia)

Vodiči Nákladných Automobilov A Kamiónov

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados.

Traducción de la profesión: Operátori a montéri strojov a zariadení › Vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení › Vodiči nákladných automobilov a autobusov › Vodiči nákladných automobilov a kamiónov.

Descripción de la oferta de trabajo:

1. zodpovedať za pridelené motorové vozidlo, ktoré je potrebné pravidelne čistiť, upratovať a udržiavať v dobrom technickom stave, vykonávať kontrolu vozidla pred jazdou, počas jazdy a po ukončení rozvozu;

2. po dennom rozvoze motorové vozidlo odstaviť na určenom mieste a podľa potreby doplniť PHM;

3. zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu, poškodeniu, zneužitiu a kľúče od vozidla odovzdať na vrátnicu;

4. dbať na hospodárnosť prevádzky motorového vozidla, zodpovedať za jeho výbavu;

5. v prípade poškodenia alebo dopravnej nehody, okamžite podávať hlásenie svojmu nadriadenému;

6. zodpovedať za to, že vo vozidle nebudú prepravované cudzie osoby, rodinní príslušníci a taktiež náklad, resp. tovar, ale len výrobky určené na rozvoz;

7. denne vyplňovať a uzatvárať záznam o prevádzke motorového vozidla;

8. dodržiavať rozvoznú linku, zodpovedať za včasné dodanie tovaru na odberné miesta na svojej linke podľa požiadaviek odberateľov, resp. svojho nadriadeného; zároveň zodpovedať za zabezpečenie tovaru proti poškodeniu pri rozvoze a vykládke;

9. dodržiavať normovanú spotrebu PHM, ktorá bola pre danú linku a vozidlo určená;

10. dodržiavať hygienické a sanitačné predpisy motorového vozidla pri manipulácii s výrobkami, ako aj zákaz fajčenia.

Výhody:- zvýhodnené ceny pekárenských a cukrárenských výrobkov

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Prešovský kraj.

Ver 44 ofertas de trabajo en "Prešovský kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. (personalneppac.sk).

Instrucciones para solicitar:

personalneppac.sk , personalneppac.sk , Ing. Michala Bienová

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:1000000025132953.

Ver las 108 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores › Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles › Conductores de camiones pesados y autobuses › Conductores de camiones pesados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: