Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Profesores de formación profesional > Vinstra Vgs - Undervisningsstilling I Matematikk Og Kjemi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vinstra vgs - Undervisningsstilling i matematikk og kjemi

Oferta de trabajo de Profesores de formación profesional en Noruega (Oppland)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional.

Professionals : Teaching professionals : Vocational education teachers : Vocational education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 90 % årsvikariat i matematikk og kjemi frå 1. august 2019.

Vi søkjer deg som

 • likar ungdom og ser alle!
 • byggjer gode relasjonar med elevar og kollegaer
 • er sjølvstendig, samarbeidsviljug og bidreg på ein positiv måte i kollektivt utviklingsarbeid
 • har god fagleg kompetanse

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø i trivelege omgjevnader
 • flott kantine med bra utval
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Om stillinga

 • inntil 62 % undervisning i matematikk og inntil 27 % undervisning i kjemi
 • ledig frå 1. august 2019 til 31. juli 2020

Arbeidsoppgåver

 • undervisning
 • oppfølging av elevar

Ønskte kvalifikasjonar

 • pedagogisk utdanning med relevant fagleg fordjupning i faga

Søknad

Les meir om leiar- og undervisningsstillingar i vidaregåande skule: www.oppland.no/Generelle-vilkar

Fylkeskommunen har eit verdigrunnlag basert på tillit og at ein skal vera raus, ansvarleg, kreativ og fleksibel. Det krevst høg etisk standard. Fylkeskommunen ønskjer at arbeidsstyrken i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå best mogleg alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Ved tilsetting i skule må det framleggast politiattest i tråd med § 10-9 i opplæringslova.

Sjølv om ei stilling er utlyst som heil stilling, kan skulen tilsette i delstilling dersom det er hensiktsmessig ut ifrå søkjaren sine kvalifikasjonar og/eller ønskjer. Søkjarar som ønskjer delstilling, må skrive det i søknaden. Stillingane er utlyst med atterhald om at dei kan utgå ved endringar i stillingsbehovet.

Kopiar av vitnemål og attestar vil eventuelt bli innhenta seinare. Tilsende attestar blir vanlegvis ikkje returnert.

Vi gjer oppmerksam på at alle søkjarar kjem på offentleg søkjarliste, jf. §25 i offentleglova. Fritak frå offentleggjering skjer berre unntaksvis, og må grunngjevast i tekstfeltet til søknaden.

Fylkeskommunen nyttar elektronisk søknad. Vi ser fram til å få søknaden din.

Se annonse

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 118 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Vinstra vidaregåande skule.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05161905000050.

Ver las 192 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de formación profesional : Profesores de formación profesional ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: