Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Višji Svetovalec (svetovalec Za Poslovanje S Pu), šifra Dm 626, V Območni Enoti Ujp Ljubljana, Sektorju Za Plačilne Storitve, Oddelku Za Register In Tobačne Znamke - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Eslovenia (Osrednjeslovenska)

Višji Svetovalec (svetovalec Za Poslovanje S Pu), šifra Dm 626, V Območni Enoti Ujp Ljubljana, Sektorju Za Plačilne Storitve, Oddelku Za Register In Tobačne Znamke - M/ž

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU:

OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAČUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAČUNOM, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM,

KOMUNICIRANJE S PRORAČUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM,

ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,

PROUČEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV,

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,

SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,

IZVAJANJE NALOG NA NEGOTOVINSKIH PLAČILNIH MESTIH NA SEDEŽU OBMOČNE ENOTE IN NJENIH DISLOCIRANIH ENOTAH,

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG.

, Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je priloga tega javnega natečaja, z izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.   Prijava mora vsebovati:  1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo kandidata, da:  je državljan Republike Slovenije,  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc. Celotno besedilo javnega natečaja je dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 1216 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 4 años.

Empleador: MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: FABJAN MUTAPČIJA ERIKA
Contact Phone: 01 475 1652
Contact Email: ujpujp.gov.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 11 de Junio de 2024, y con identificador de la vacante:PH05643.