Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Verksamhetschef till Omtankens Hus i Höllviken. Skåne län

Vacante de Directores de servicios de cuidado de las personas de edad en Suecia (Skåne län)Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de cuidado de las personas de edad.
Ledningsarbete : Ledningsarbete inom tillverkning, utbildning, vård m.m : Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet : Chefer inom äldrevård.

Descripción de la oferta de trabajo:

Förenade Care har på uppdrag av Vellinge kommun fått förtroendet att driva det nybyggda vård- och omsorgsboendet Omtankens Hus beläget i Höllviken, som är ett attraktivt kustsamhälle. Boendet består av 57 lägenheter för permanentboende, demens och somatik, samt korttidsboende, fördelat på 6 enheter. Vi kommer även att bedriva dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom.

Under våren 2018 startar en successiv inflyttning av boende från bl.a. Kronodalsgården som Förenade Care redan i dag driver på uppdrag av Vellinge kommun.

Vi söker nu en verksamhetschef till Omtankens Hus som brinner för att vara motorn i att starta upp och utveckla en ny verksamhet. Du ska ha ett genuint intresse för god äldreomsorg och erfarenhet av chefsbefattning inom området. Dina medarbetare kommer att vara: sjuksköterskor, Silviasystrar, äldrepedagog, omvårdnadspersonal, lokalvårdare och vaktmästare.

Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare som alla arbetar efter vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service.

All personal erbjuds förmåner, god löneutveckling och individuell lönesättning.

Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ansvar och befogenheter

Du har ansvar och befogenheter inom ramarna för verksamhetens budget. Du är ytterst verksamhetsansvarig för den dagliga driften och verksamhetssystemet. Du är ansvarig för externa kontakter och kontakt med myndighetspersoner. Du ansvarar för planering och genomförande av utbildningar i samråd med regionchef. Du ansvarar för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten enligt gällande avtal, lagar och förordningar tillsammans med regionchef.                                                                                                

Du har nära samarbete med regionchefen som är din närmsta chef. Som verksamhetschef får du internutbildning inom Förenade Care i bl.a. arbetsrätt, digitala system, ISO-certifiering, avtal mm.

Kvalifikationer

Lämplig utbildning på högskolenivå exempelvis leg. sjuksköterska etc, med minst tre års erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg i ledande ställning. Du ansvarar enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen.

Du har ett stort engagemang och intresse för äldreomsorg och du måste vara entreprenör i ditt synsätt att hitta nya vägar och möjligheter.

Du skall ha gedigna kunskaper inom arbetsfältet och kunna utarbeta/utveckla kvalitetssystem i syfte att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten för att nå målen utifrån ett proaktivt synsätt. Du skall ha förmåga att svara för de administrativa uppgifter inklusive budget som ankommer på verksamhetschef.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Skåne län.

Ver 590 ofertas de trabajo en "Skåne län" (Suecia).

Fecha de inicio: 07/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Förenade Care.

Dirección: Höjdrodergatan 19 21239 Malmö.

Contacto: titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 26 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de cuidado de las personas de edad ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Verksamhetschef till Omtankens Hus i Höllviken. Suecia, 07 Oct. 2017.

Enhetschef. Suecia, 29 Sep. 2017.

Verksamhetschef till Kapplandsgatan 8 i Borås. Suecia, 17 Sep. 2017.

Ödeshögs kommun söker en Enhetschef för särskilt boende. Suecia, 17 Sep. 2017.

Enhetschef inom Hemtjänst till Håbo kommun. Suecia, 09 Sep. 2017.

Enhetschef. Suecia, 08 Sep. 2017.

Verksamhetschef. Suecia, 05 Sep. 2017.

Enhetschef, Sektion Hemtjänst. Suecia, 03 Sep. 2017.