Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Ny Utlysning, Politifaglig Etterforskningsleder/politioverbetjent Ved Felles Straffesaksinntak - Politiet, Innlandet Pd

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ny utlysning, Politifaglig etterforskningsleder/politioverbetjent ved Felles straffesaksinntak - Politiet, Innlandet pd

Contratación en Hedmark (Noruega) de Inspectores de policía y detectives

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene Oppland og Hedmark og har ca 850 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner. Distriktet har også flere større hovedfartsårer, både veier og jernbaner, samt flere grenseoverganger til Sverige.

Felles enhet for etterretning og etterforskning er organisert i fire seksjoner (etterretning, felles straffesaksinntak, etterforskning og Statens Barnehus). Driftsenheten har som oppgave å etterforske de alvorligste sakene i politidistriktet og støtte politidistriktet for øvrig med spesialisert kompetanse innen etterretning og etterforsking.

Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt ved Felles enhet for etterretning og etterforsking er det ledig en fast stilling som politifaglige etterforskningsledere ved Felles straffesaksinntak (FSI). FSI er for tiden stedsplassert på politihuset på Hamar.FSI er politidistriktets apparat for mottak av alle straffesaker, og skal sørge for at mottatte og avgitt anmeldelser blir riktig prioritert og håndtert i den innledende fasen. FSI skal i samarbeid med operasjonssentralen yte god og effektiv støtte til politipatruljenes straksetterforsking og politiarbeid på stedet.Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen. Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse jf. Politiloven § 18 og Politiregisterlovens § 41. Den som tilsettes må kunne klareres for HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven.Arbeidsoppgaver

 • Utføre politifaglig ledelse og støtte av den innledende etterforskningen
 • Lede det politifaglige arbeidet ved FSI på skiftet
 • Vurdere og fordele alle innkomne straffesaker
 • Utføre etterforskningsoppgaver, faglig veiledning og fordeling av etterforskningsoppgaver til andre etterforskere ved FSI
 • Samarbeide tett med operasjonssentralen, påtalejurist og de geografiske driftsenhetene
 • Kvalitetssikre saker og gjennomførte etterforskingsskritt sammen med påtalejurist
 • Ivareta ledelse i store saker inntil stab eller etterforskningsorganisasjon er satt
 • Sørge for at informasjon om siste døgns kriminalitetsbilde blir rapportert til tjenesteenhetene eller andre aktuelle mottakere
 • Sørge for beslutningslogg i saker der dette er nødvendig i initialfasen
 • Iverksette opprettelse av etterforskningsplan og prosjektstyringsverktøy etter Riksadvokatens retningslinjer
 • Bidra til erfaringslæring ut til førstelinje
Kvalifikasjoner
 • Nødvendige kvalifikasjoner:
 • Politi(høg)skolen
 • Variert erfaring fra politiets virksomhetsområder
 • Kunnskap om etterretning
 • God kjennskap til politiets IKT-systemer
 • Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant ledererfaring
 • Fullført politihøgskolens studie (FRL) for etterforskningsledere eller andre relevante studier i etterforskningsledelse
 • Erfaring med porteføljestyring
Utdanningsretning
 • Politi
Utdanningsnivå
 • politiskole/politihøgskole
Personlige Egenskaper