Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > Undervisningsstillinger - Grunnskolene I Bamble

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Undervisningsstillinger - Grunnskolene i Bamble. Noruega

Trabajo en Noruega de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Ledigundervisningsstillinger - faste/vikariater for skoleåret 2021/22

Det vil være behov for undervisningskompetanse i alle fag.

På Bamble ungdomsskole har vi behov for lærere med undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk, samt spesialpedagogisk kompetanse.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble kommune har fra skolestart 2021 fem barneskoler og en ungdomsskole. Det er to ungdomsskoler og tre 1 - 10 skoler i Bamble kommune i dag. Elevene fra alle ungdomsskolene flyttes over til ny Bamble ungdomsskole, fra skolestart 18.08.21.

Kommunestyret i Bamble vedtok i juni 2017 en ny Strategiplan for enhet skole og barnehage. Dette dokumentet er

enhetens pedagogiske plattform, og definerer langsiktige målsettinger og strategier. Målsettingene definert i

dokumentet er:

 • Alle barn skal bli vinnere i eget liv
 • Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet
 • Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø
 • Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Vår pedagogiske retning

Skolene i Bamble arbeider systematisk med felles og egne utviklingsområder for å realisere disse målsettingene. For

skoleåret 2021/22 vil vi fortsette vårt arbeid med Vurdering for læring og Fagfornyelsen. I det mellomlange løp vil vi jobbe med pedagogisk analyse og skolebasert vurdering. I det lange løp vil vi jobbe med spesialpedagogisk kompetanse og inkluderende praksis.

På ungdomstrinnet får elevene kun karakterer i slutten av hvert semester. Vurderingspraksis fortløpende i semesteret, baseres på fire prinsipper som styrker elevenes forutsetninger for å lære:

 1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 3. får råd om hvordan de kan forbedre seg
 4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Kontaktlærer
 • Vurdering for læring/dybdelæring
 • Delta i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Delta i personalmøter, i teammøter og faglig samarbeid
 • Følge krav til dokumentasjon
 • Elev- og utviklingssamtaler, foreldremøter

Krav til kompetanse

 • Godkjent lærerutdanning fra universitet eller høyskole
 • Undervisningskompetanse for aktuelle fag etter gjeldende kompetansekrav

Lærerstudenter kan søke, men lærerutdanningen må være fullført og bestått innen tiltredelsestidspunktet.

Øvrige kvalifikasjoner

 • Du vet hvordan elever lærer og er en god klasseleder
 • Du er god til å samarbeide både med kollegaer og foresatte
 • Du er utviklingsorientert, har gode IKT-kunnskaper og evne til å bruke disse i opplæringen
 • Du setter eleven i fokus
 • Du er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Du er tydelig og strukturert
 • Du er tålmodig
 • Du opptrer som en trygg voksen
 • Du takler stress og endringer
 • Du er lojal

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler
 • Skoler i utvikling
 • Hyggelige kolleger

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: BAMBLE KOMMUNE SKOLE OG BARNEHAGE ADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:fb07187b-a1cc-406a-8197-994df08d1126.

Ver las 1,161 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: