Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Ingenieros mecánicos > Suradnik-administrator/suradnica-administratorica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SURADNIK-ADMINISTRATOR/SURADNICA-ADMINISTRATORICA. Croacia

Trabajo en Croacia de Ingenieros mecánicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

2.            jednog zaposlenika na radno mjesto suradnik za administriranje projekta Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO), financiranog sredstvima Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest mjeseci.

Pristupnici pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-              završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i dodiplomski studij ili specijalistički diplomski studij odnosno VSS sukladno prijašnjim propisima, društvenog ili tehničkog usmjerenja,

-              najmanje 1 godina radnog iskustva,

-              izvrsno poznavanje engleskog jezika,

-              izvrsno poznavanje rada na računalu (word, excel, power point, internet),

-              sklonost timskom radu.

Uz prijavu, pristupnici su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  3. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države (preslika),
  4. dokaz o radnom stažu,
  5. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za strane državljane),
  6. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (može i preslika ocjene sa studija) te druge dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Potpisane prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ - METRO“ najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Obavijest o rezultatima izbora neće biti dostavljene svim pristupnicima već samo onima koji uđu u uži izbor i budu pozvani na razgovor. Pristupnici koji ne budu pozvani na razgovor u roku od 15 dana od zadnjeg dana za prijavu na natječaj, mogu smatrati da nisu primljeni i mogu zatražiti informaciju na broj 051 651 406. Tehnički fakultet u Rijeci zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru pristupnika bez posebnog obrazloženja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vukovarska 58, Rijeka

Identificador de la vacante:1761341.

Ver las 402 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: