Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Stipendiat I Sykepleie Og Helsevitenskap

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat i sykepleie og helsevitenskap. Nordland

Ofertas en Nordland (Noruega) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 172197

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-a?rig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag med fokus på overgangen fra a? være nyutdannet sykepleier til a? bli profesjonell yrkesutøver.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet EU-Interreg Botnia-Atlantica prosjektet "BePROF - Becoming a Professional Nurse". Det grenseoverskridende prosjektet har til hensikt å undersøke hvilke konkrete behov nyutdannede sykepleiere har for støtte og veiledning i Botnia-Atlantica regionen. Med dette som utgangspunkt, opprettes et mentorprogram som skal støtte sykepleiere i overgangsperioden (1-18 måneder) slik at de får mulighet til å utvikle og styrke i sin faglige rolle for å unngå at de forlater yrket. I mentorprogrammet benyttes digitale verktøy og pilotering av mentorprogrammet testes i regionene Nordland, Västerbotten og Østerbotten.

Stipendiaten vill gjennom en kvantitativ undersøkelse innhente kunnskap om forekomst og nivået på stress og arbeidsmessige belastninger blant nyutdannede sykepleiere. Mer inngående kunnskap og forståelse innhentes for nye sykepleieres behov for støtte gjennom individuelle intervjuer eller bruk av fokusgrupper. På basen av resultatene utvikles et mentorprogram med digitale løsninger i nært samarbeid med både erfarne og nye sykepleiere, ledelse og medarbeidere med IT-kunnskaper.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

I tillegg er det ønskelig at kandidaten

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Har kvalitativ metodekompetanse og et ønske om a? arbeide med praksisnær forskning.
 • Har erfaring fra arbeid med introduksjon av sykepleiestudenter eller mentorskap i praksis.
 • Er initiativrik og selvstendig, men ogsa? har gode samarbeidsevner.
 • Har gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK kr. 479 600. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 vurderes.

Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen ta kontakt med Professor (PhD, RNT, PHN, RN) Yvonne Hilli, yvonne.hillinord.no, tlf. +47 75517221

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ann Karin Størvold, nord.no" rel="nofollow">ann.k.storvoldnord.no, tlf: + 47 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant).

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30085604.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Nordland.

Ver 212 ofertas de trabajo en "Nordland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Nord Universitet Bodø.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:18041910000087.

Ver las 435 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: