Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Dinamarca > administrativo de la Administración pública/administrativa de la Administración pública > Specialkonsulent/chefkonsulent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de administrativo de la Administración pública/administrativa de la Administración pública en Københavns omegn (Dinamarca)

Specialkonsulent/chefkonsulent

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas de administración › administrativo de la Administración pública/administrativa de la Administración pública.

Traducción de la profesión: Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område › Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for økonomi, administration og salg › Arbejde inden for virksomhedsadministration — privat og offentlig › Arbejde med virksomhedsstrategi/policy.

Descripción de la oferta de trabajo:

RESOLVA bistår DTU med rekrutteringen af en dygtig specialkonsulent/chefkonsulent

Rollebeskrivelse

Danmarks Tekniske Universitet ('DTU') søger en dygtig jurist, som har solid erfaring med kontraktforhandlinger, kendskab til IPR (aftaler om og regulering af intellektuelle ejendomsrettigheder) samt interesse og forståelse for teknologiske forhold til det ene af de to jura-teams i Jura og Tech (Jura Team 1). Kendskab til og forståelse for de vilkår, som danske offentlige forskningsinstitutioner er underlagt ved indgåelse af samarbejdsaftaler med industrien, vil være en fordel.

Selvom juristerne i Jura Team 1 generelt yder juridisk support til ca. 11 af DTU's institutter og centre, vil dit primære ansvarsområde være at bistå med juridisk support til instituttet DTU Wind and Energy Systems (forkortet DTU Wind), som globalt er et af de førende forskningsinstitutioner inden for vind- og energisystemer - såvel offshore som onshore. DTU Wind indgår mange samarbejder og partnerskaber med kommercielle partnere, og du vil, i tæt dialog med instituttets forskere, blive involveret i forberedelsen, forhandlingen og udarbejdelsen af en lang række forsknings- og samarbejdskontrakter med nogle af verdens største virksomheder og aktører på energiområdet.

Du vil i den forbindelse skulle sørge for, at kontraktvilkårene sikrer DTU på bedst mulig vis og skaber afsættet for et godt og udbytterigt samarbejde, samtidig med, at aftalerne opfylder den relevante lovgivning og følger DTU's interne politikker. Du vil få ansvar for selvstændigt at drive sager og kontraktforhandlinger i tæt samarbejde med forskere og samarbejdspartnere tilknyttet DTU Wind. Som en del af Jura Team 1 vil du have god mulighed for faglig og juridisk sparring som led i opgavevaretagelsen.

Ud over opgaverne relateret specifikt til DTU Wind vil du i et vist omfang skulle bistå med jura-teamets øvrige juridiske opgaver for alle DTU's institutter, herunder opgaver relateret til indgåelse af forskningssamarbejdsaftaler, IPR m.v., samt generel juridisk rådgivning inden for relevante retsområder (fx statsstøtteret og konkurrenceret). Det kan eventuelt blive relevant at yde juridisk bistand i forbindelse med spinouts / kommercialiseringsaktiviteter vedrørende DTU's opfindelser og software.

Jura Team 1 består af 11 jurister, inklusive teamleder Kamilla Gibson, som du vil skulle rapportere til.

DTU søger en jurist med et godt drive, som formår at identificere og adressere de centrale problemstillinger i en stor, og ofte kompleks, sagsportefølje. Du skal kunne arbejde selvstændigt og løsningsorienteret, samtidig med, at det er væsentligt, at du sikrer den nødvendige juridiske sparring med dine kollegaer i teamet med henblik på at sørge for konsistens og ensretning i forhold til de overordnede juridiske principper og retningslinjer. Du skal have lyst til at arbejde i et fascinerende miljø og rådgive nogle af verdens dygtigste forskere på vind- og energiområdet for at få interesserne til at mødes mellem forskningen og industriens behov.

Du vil indgå i en organisation, der tilstræber den højeste faglige kvalitet, og du vil komme til at arbejde med nogle af verdens største og mest anerkendte virksomheder og topuniversiteter. Det er derfor afgørende, at du brænder for at rådgive på et højt fagligt niveau og kan se værdien i at skabe gode resultater i tæt samarbejde med forskere og samarbejdspartnere. Det er desuden vigtigt, at du trives med juridisk sparring og vidensdeling, og naturligt vil opsøge viden med henblik på at videreudvikle din forståelse for de teknologiske emner, der er genstand for DTU's kontrakter og samarbejdsrelationer.

Du vil organisatorisk være tilknyttet Jura & Tech Transfer, men dit arbejdssted vil være fordelt mellem DTU's hovedkontor i Lyngby (primære arbejdssted), hvor Jura & Tech Transfer er baseret, og DTU's faciliteter på Risø Campus i Roskilde (en enkelt dag om ugen), hvor DTU Wind er baseret.

Teamet

Jura & Tech Transfer er en central funktion på DTU, som hører under Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI). Jura & Tech Transfer består af fem teams (to jura-teams, en GDPR-stab, et patent-team og et tech transfer-team), med omkring 40 medarbejdere i alt, hvoraf ca. halvdelen er jurister og den anden halvdel patentspecialister, forretningsudviklere, GDPR-supportere samt en enkelt administrativ supporter. Jura & Tech Transfer supporterer DTU's forskellige institutter, centre og stabsfunktioner på alle områder inden for juridisk, patent-teknisk, GDPR-mæssig og kommerciel rådgivning og sparring (se organisationsdiagram nedenfor). Hovedvægten af opgaverne er relateret til fagområdet innovation og forskningssamarbejder med industrien. Afdelingen bistår desuden med direktionsservicering.

I varetagelsen af de forskellige ansvarsområder er det Jura & Tech Transfer-teamets fornemmeste opgave at fungere som brobygger mellem forskerne på DTU og erhvervslivet og dermed bidrage til, at DTU opfattes som en værdiskabende, fleksibel og effektiv samarbejdspartner. Jura & Tech Transfer arbejder løsningsorienteret, tænksomt og smidigt med win/win som mål i alle samarbejdsrelationer. Teamet tænker og handler som et hold, hvor den enes succes er hele holdets succes.

Jura & Tech Transfer spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med de mere 1.800 forskningsaftaler, som indgås årligt af DTU.

De overordnede kerneområder i de to jura-teams består af følgende:

 • Forhandling af forskningssamarbejdsaftaler og aftaler om kommercialisering af forskningsresultater
 • Rådgivning inden for IPR, fortrolighed og publicering samt andre juridiske forhold af relevans for DTU's forskningssamarbejder
 • Vidensdeling, læring og udvikling (indadtil såvel som udadtil til de forskellige institutter)

Jura & Tech Transfer ledes af General Counsel Jes Herbert, som tillige indgår i AFRI´s ledergruppe.

Ansvarsområder

Som jurist i Jura & Tech Transfer vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte følgende:

 • Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af en lang række forskellige forsknings- og samarbejdskontrakter relateret primært til DTU Winds aktiviteter, herunder følgende kontrakttyper: (i) kontrakter vedrørende samfinansieret forskning; (ii) aftaler om rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed), herunder aftaler ved tilbudsafgivelse i forbindelse med offentlige og private udbud; (iii) specialaftaler med virksomheder; (iv) PhD-aftaler; (v) fortrolighedsaftaler (NDA'er); (vi) aftaler om brug af faciliteter (facility use-aftaler), fx test- og laboratoriefaciliteter; (vii) studenterprojektaftaler; (viii) gæsteforskeraftaler; samt (ix) interne aftaler med forskere vedrørende regulering af bibeskæftigelse.
 • Bidrage til konsistens og strømlining af vilkår i kontrakter på tværs af institutter og forretningsområder.
 • Eventuelt mulighed for bistand i forbindelse med kommercialisering af især software, afhængigt af din profil og erfaring med softwarelicensaftaler o.l.
 • Rådgivning om relevante regler, herunder universitetsloven, statsstøttereglerne, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, samt de relevante forvaltningsretlige regelsæt.
 • Rådgivning, kontraktforhandling og juridisk støtte til forskere og institutledelse i forbindelse forskningsprojekter, samt indgåelse af rammeaftaler for løbende samarbejder med store virksomheder på energiområdet.
 • Det kan blive relevant med servicering af institutledelsen hos DTU Wind samt DTU's direktion i forbindelse med diverse juridiske forhold.

Rapportering og titel

Rapportering til: Chefkonsulent og teamleder Kamilla Gibson

Din titel: Specialkonsulent eller eventuelt chefkonsulent (afhængig af kompetencer og anciennitet)

Ideelle kompetencer

Uddannelse: Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.

Faglige kompetencer: Du er fagligt velfunderet og har solid erfaring med udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter (gerne kontrakter, hvor vilkår om overdragelse af IPR indgår som et element), samt gerne nogen erfaring med immaterialret (ophavsret og patentret). Hvis du har kendskab til statsstøttereglerne og / eller erfaring fra en anden selvejende institution, vil det være et plus. Kendskab til de vilkår, som danske universiteter og offentlige forskningsinstitutioner er underlagt, er en fordel.

Praktisk erfaring: Du har minimum 4 års erfaring efter endt studium fra en stilling som in-house juristi en virksomhed eller en forskningsinstitution, som advokat i et advokatfirma eller som jurist i en anden rådgivningsvirksomhed, gerne kombineret med en stilling som jurist i den offentlige sektor, hvor du har været vant til at rådgive på et højt fagligt niveau.

Sprogkundskaber: Du taler og skriver både engelsk og dansk på højt niveau, og har solid erfaring med juridisk engelsk.

Personlige kompetencer

Ansvarlig og proaktiv: Du tager ansvar og formår selvstændigt at tilrettelægge og drive opgaver på en struktureret og inddragende måde.

Samarbejdsform: Du er samarbejdsorienteret og villig til at lære, herunder sætte dig ind i de særlige regulatoriske forhold, som gør sig gældende for DTU, hvilket gør dig i stand til at rådgive med afsæt i DTU's struktur og regulering. Via din entusiasme og dit gode humør bidrager du til en positiv atmosfære og en god arbejdskultur, hvor alle forstår værdien af at arbejde mod et fælles mål.

Kommunikation: Du er en dygtig formidler, der formår at forklare jura og ofte komplekse problemstillinger på en klar og let forståelig måde.

Forståelse for teknologi og kommercielle forhold: Du har en god forståelse for (eller er interesseret i at sætte dig ind i) teknologi, og du formår at balancere juridiske risici og kommercielle interesser, hvilket sikrer en proportional adressering af juridiske risici.

Robusthed: Du er robust og du står fast på din juridiske vurdering, når det er påkrævet - også når du bliver udfordret af erfarne fagspecialister.

Ansættelsesvilkår

Hos DTU kan du forvente en dynamisk arbejdsplads med spændende udfordringer, hvor du vil blive en del af et uformelt, inkluderende og udviklende arbejdsmiljø.

På DTU har medarbejderne vidt forskellige baggrunde men har en fælles målsætning om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Diversitet, lighed og inklusion er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau. Hos DTU prioriteres ordentlighed, et godt arbejdsmiljø, hjælpsomhed og videndeling.

Som jurist i Jura & Tech Transfer vil du blive tilbudt et udadvendt job, hvor du ud over videreudvikling af dine evner inden for kontraktforhandlinger vil få et stort og udbytterigt netværk. Du vil blive en del af en kompetenceudviklende arbejdsplads og et internationalt miljø, hvor du vil møde mennesker fra mange forskellige kulturer.

Du vil blive tilbudt ansvarlig handlefrihed under meget fleksible rammer, herunder mulighed for hjemmearbejde.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten. Den ugentlige arbejdstid vil være på 37 timer (inklusive frokost). Ansættelsesstedet vil være fordelt mellem DTU's hovedkontor i Lyngby (primære arbejdssted) og DTU's faciliteter på Risø Campus i Roskilde (et par dage om ugen). Afhængig af dit anciennitetsniveau og dine kompetencer vil du blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent. Lønnen fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer. Starttidspunktet vil være snarest muligt, og der er tale om en tidsubegrænset stilling.

DTU opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om DTU

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og position, som blev grundlagt i 1829 af H.C. Ørsted med det formål at 'udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet'. Dette formål forfølges til stadighed ved at udvikle ny viden og kompetencer, uddanne kandidater fra DTU's ingeniøruddannelser og skabe ny teknologi. Udover at være Danmarks største ingeniøruddannelsessted er DTU engageret i forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning til offentlige myndigheder, industrier og internationale institutioner.

DTU samarbejder med erhvervsliv og myndigheder om at udvikle bæredygtig teknologi. Missionen - og det, som medarbejdere hos DTU brænder for - er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab med henblik på at skabe vækst og muligheder samt nye vidensbaserede virksomheder og arbejdspladser til gavn for samfundet.

DTU's forskellige aktiviteter hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse. DTU er blandt verdens mest innovative universiteter og er på forkant inden for en række tekniske og naturvidenskabelige områder, bl.a. inden for bæredygtig energiteknologi, life science og rumteknologi.

Som led i sin mission tager DTU aktivt del i mange forskellige internationale netværk og samarbejder. Målet med det internationale samarbejde er på tværs af landegrænser at gøre brug af fælles styrker inden for, innovation, forskning og uddannelse. Gennem det internationale samarbejde sikrer DTU sig indflydelse og synlighed, ligesom forskere og undervisere, ansatte og studerende hos DTU tilbydes gode vilkår for at indgå i samarbejder med store globale virksomheder og førende tekniske universiteter fra hele verden.

Alt arbejde på DTU er baseret på universitetets tre grundværdier, som er troværdighed, nytænkning og engagement.

DTU er et selvejende universitet (etableret i henhold til lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje), som er organiseret som en koncern med en bestyrelse som øverste myndighed, en direktion bestående af en rektor, en prorektor og en universitetsdirektør samt et antal funktionsdekaner / direktører. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor. Hvert af DTU's institutter ledes af en institutdirektør, der er ansvarlig over for rektor.

DTU beskæftiger omkring 6.000 ansatte og har tæt på 13.500 studerende fordelt på de udbudte ingeniøruddannelser.

Hovedparten af DTU's centrale funktioner er baseret i Lyngby (Anker Engelunds Vej), men derudover har DTU mange lokationer rundt omkring i Danmark og Grønland, herunder DTU Risø Campus i Roskilde.

Læs mere om DTU på hjemmesiden https://www.dtu.dk/

Kontakt & ansøgning

Hvis du kan se dig selv i rollen som specialkonsulent/chefkonsulent, så ansøg her og vedlæg et CV og anden relevant dokumentation eller kontakt Camilla Krogh på tel: 51261264 fra RESOLVA eller Christina Balling Schmidt på tel: 30103918 fra RESOLVA for at høre mere om stillingen.

País del trabajo: Dinamarca.

Región: Københavns omegn.

Ver 363 ofertas de trabajo en "Københavns omegn" (Dinamarca).

Número de puestos: 1.

Empleador: Danmarks Tekniske Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

 • Ciudad: Kongens Lyngby; Código postal: 2800; Calle: Anker Engelunds Vej, Número: 101
 • Sitio web: https://resolvalaw.com/dtu-specialkonsulent-chefkonsulent/

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:5984527.

Ver las 23 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas de administración › administrativo de la Administración pública/administrativa de la Administración pública ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: