Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > auxiliar de enfermería > Sommarvikarar 2023 - Bo Og Mestring

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de auxiliar de enfermería en Vestfold og Telemark (Noruega)

Sommarvikarar 2023 - Bo Og Mestring

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud › Trabajadores de los cuidados personales en instituciones › técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitaria › auxiliar de enfermería.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Personal care workers in health services › Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sommaren kjem og vi har behov for flinke og engasjerte ferievikarer. Vi treng vikarar innan miljøarbeid retta mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne. Vi treng også vikarar i butjenesten innan psykisk helse og rus.

I denne jobben er det stor moglegheit for læring og utvikling.

Vi har 5 avdelingar innan Bo og mestring:

  • Solbakken; bo og avlastning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Grauteknapp bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Notevarp; botjeneste og avlastning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Grivihaugen/Hagestad; bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Hågålia: botjeneste, psykisk helse og rus

Ferieperioden er frå veke 25 til 33. Under spørsmål, huk av for veker du kan jobbe. Søkjerar som kan jobbe i 4 til 6 veker i hovudferien; veke 26 til og med veke 33 vil bli prioritert.

Dei som binder seg til 4 vekers sommerjobb i 75 % til 100 % vil få utbetalt ein bonus på kr. 5000,- på siste lønnsutbetaling

Dei som binder seg til 6 vekers sommerjobb i 75 % til 100 % vil få utbetalt ein bonus på kr. 10.000,- på siste lønnsutbetaling.

Det er ein føresetnad at ein faktisk jobbar i den stillingsstorleiken og perioden som er avtalt.

Det er viktig at aktuelle kandidatar er tilgjengeleg for opplæring i veke 24.

Det er ein obligatorisk opplæringsdag for alle nye ferievikarar.

Aktuelle kandidater blir kontakta fortløpande etter søknadsfrist.

VIKTIG AT DU OPPGJEV MOBILNUMMER OG EPOST I SØKNADEN!

Ønskja kvalifikasjonar

Vi treng både sjukepleiarar/vernepleiarar, fagarbeidarar og assistentar, sjukepleiar/vernepleiarstudentar og helsefagelevar som har interesse for og evne til å arbeide i Bo- og mestring.

Det vert stilt krav om politiattest for alle som jobbar i den kommunale Helse- og omsorgstenesta. Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, som SKAL framvisast før oppstart i stilling.

Personlege egenskapar

  • Du er motivert til å gjere ein innsats
  • Du jobber godt sjølvstendig, samstundes som du har gode samarbeidsevner
  • Må beherske norsk munnleg og skrifteleg
  • Personleg egnahet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Som ferievikar ved får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet.

Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett lønn etter tariff.

Eiga lønnstige for studentar under relevant utdanning.

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Særskilt for stillinga

E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune skal gjennomførast før oppstart i stilling.

Krav om politiattest, jf. Helse og omsorgstjensteloven § 5-4, SKAL framvisast før oppstart i stilling.

Obligatorisk medikamentkurs.

Obligatorisk opplæringsdag.Førarkort kl. B.

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli kontakta via SMS/telefon fortløpande etter søknadsfrist.

Dei som vert kalla inn til intervju må ta med rettkjend kopi av vitnemål og attestar.

Dersom du ikkje har hørt noko innan 01.06.2023 , vil vi takke for din søknad og ønskje deg velkomen til å søkje stilling hos oss ved eit seinare høve.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling".

Kontaktpersonar

Mona Beate Stokker, avd. leiar Notevarp, mobil: 48139236

Gro Pershaug Tinnesand, avd. leiar Solbakken, mobil: 41334047

Ida Marie Vogsland, avd. leiar Grauteknapp, mobil: 90936377

Anne Marie Nordli, avd. leiar Grivihaugen/Hagestad, mobil: 97968599

Eline Møllerbråten, avd. leiar Hågalia boteneste, mobil: 41764164

Om arbeidsgiveren:

Midt-Telemark kommune ligg i hjarte av Telemark med Bø som kommune- og regionssenter og handelssenter, og Gvarv som lokalsenter. Kommunen har om lag 10500 innbyggjarar.

Midt-Telemark er ein aktiv kommune med nasjonale turistmål, attraktivt kulturliv, eit innovativt næringsliv og eit variert landbruk, som mellom anna produserer ein fjerdedel av epla i Noreg.

Kommunen er studiestad for Universitetet i Sør-Øst Norge, har vidaregåande skule og folkehøgskule. Kommunesenteret er eit trafikknutepunkt med godt kollektivsamband både aust- og vestover, m.a. med bare 2 timar til Oslo og 2 ½ time til Kristiansand med tog.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold og Telemark.

Ver 482 ofertas de trabajo en "Vestfold og Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 10.

Empleador: NOTEVARP OMSORGSBOLIGER.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:df94001f-c824-45a8-b168-ef34a60ed927.

Ver las 1,166 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud › Trabajadores de los cuidados personales en instituciones › técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitaria › auxiliar de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: