Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en República Checa > Directores de publicidad y relaciones públicas > Senior Digital Art Director, řídící Pracovníci V Oblasti Reklamy

en Español in English auf Deutsch en Français ...

senior digital art director, Řídící pracovníci v oblasti reklamy

Trabajos en República Checa (Hlavní město Praha) de Directores de publicidad y relaciones públicas

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de ventas, comercialización y desarrollo : Directores de publicidad y relaciones públicas.

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci : Vedoucí a řídící pracovníci ve veřejné správě a v komerční sféře : Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti prodeje, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností : Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností

Descripción de la oferta de trabajo:

Senior Digital Art Director

bude zodpovědný za koncepci, návrh a realizaci digitálních vizuálů, které budou použity v online reklamě, digitálním marketingu a někdy i v tištěné inzerci.

Povinnosti:

Tvořivost

• Zajistit, že textové i obrazové zadání klienta je předáváno spotřebitelům

• Rozvíjet obsah kreativy a zajistit, aby nápady fungovaly na všech digitálních platformách

• Zodpovědný za celkové vizuální stránky reklamní nebo mediální kampaně online

• Využívání designových disciplín včetně rozvržení, typografie, snímků a barev s pečlivým okem pro detail

• Znalost nejdůležitějších nástrojů pro tvorbu webových stránek, pro vývoj obrazu, animace, značek, webových disciplín, technologií a osvědčených postupů v online brandingu, použitelnosti, architektury informací a vývoji uživatelského rozhraní

• Práce s webdesignem, HTML informačními bulletiny, flash banery a jejich vývoj

• Spolupráce s kreativními a projektovými týmy, s cílem vyvinutí digitální komunikace vhodné pro různé digitální kanály, grafiku a další prvky související s projektem

• Vytváření základních kreativních myšlenek a podpoření těchto myšlenek pomocí obsahu nebo digitální strategie

• Neustálé rozvíjení kreativních inovativních řešení

Pracovní kvalifikace:

• 5 let zkušeností jako art director nebo grafický designer v oblasti digitální marketingové komunikace/ reklamy v reklamní agentuře nebo na straně klienta

• Silné komunikační a prezentační dovednosti, verbální i písemné

• Kritické myšlení a rozený vůdce schopný dobře pracovat v týmech a v atmosféře spolupráce

• Vysoká profesionalita a schopnost zavnímat urgentnost

• Vysoce adaptivní a proaktivní s důrazem na detail

• Bakalář umění

• Vyzná se v Adobe Creative Suite a Microsoft Suite

• Znalost aplikací Mac, Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver a souvisejících programů Mac Creative

• Ochotný cestovat a jednat jménem agentury

• Práce oceněné a zařazené do shortlistů mezinárodních kreativních soutěží

• Plynulá angličtina

Více informací naleznete na: www.optimistinc.com.

Senior Digital Art Director

will be responsible for the conception, design, and execution of digital visuals to be used in online advertising, digital marketing, and even print advertising.

Duties:

Creative

• Ensure that clients' desired message and image is conveyed to consumers

• Develop creative content and ensure ideas work across all digital platforms

• Responsible for the overall visual aspects of an advertising or media campaign online

• Use design disciplines including layout, typography, imagery and colour with a meticulous eye for detail

• Knowledge of industry leading web design tools for developing screen, animation, brand, web disciplines, technologies and best practice in online branding, usability, information architecture and user interface development

• Work on and develop web design, HTML newsletters, flash banners

• Collaborate with creative and design teams to develop digital communication suitable for variety of digital channels, graphics, and other project related elements

• Establish fundamental creative ideas and supporting this idea with a content or digital strategy

• Develop creative innovative solutions on an ongoing basis

Job Qualifications:

• 5+ years of experience as art director or graphic designer in digital marketing communication/ advertising in advertising agency or on the client side

• Strong communication and presentation skills

País del trabajo: República Checa.

Región: Hlavní město Praha.

Ver 631 ofertas de trabajo en "Hlavní město Praha" (República Checa).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Salario: 100000 mínimo y 110000 máximo (CZK mensual).

Empleador: Optimist Czech s.r.o..

Instrucciones para solicitar:

Obraťte se na kontaktní osobu. JUDr. Jiří Šmatlák. Tel.: +420 602 812 565. E-mail: smatlak.cz" rel="nofollow">jirismatlak.cz.

Forma de contacto:

  • Teléfono: +420 +420 602 812 565
  • Correo electrónico: jirismatlak.cz

Identificador de la vacante:15626190751.

Ver las 64 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de ventas, comercialización y desarrollo : Directores de publicidad y relaciones públicas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: