Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Agentes de empleo y contratistas de mano de obra > Samostojni Strokovni Delavec Vii/2 (iii) J017104 V Kadrovski Službi - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) J017104 V KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž

Ofertas en Eslovenia de Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de servicios comerciales : Agentes de empleo y contratistas de mano de obra.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje : Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd : Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd

Descripción de la oferta de trabajo:

POSREDNIKI ZA ZAPOSLOVANJE IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGA

PODROBNEJŠI OPIS: IZVEDBA POSTOPKOV V ZVEZI Z RAZPISI IN ZAPOSLOVANJEM DELAVCEV, TER TUJIH DRZˇAVLJANOV, PRIPRAVLJANJE POGODB O ZAPOSLITVI IN VODENJE POSTOPKOV SPREMEMB V CˇASU DELOVNEGA RAZMERJA, PRIPRAVA DRUGE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z UREJANJEM DELOVNEGA RAZMERJA, IZVAJANJE POSTOPKOV, POVEZANIH Z UREDITVIJO STATUSA IN ZAVAROVANJA DELAVCEV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA POSTOPKOV V ZVEZI Z ZDRAVNIŠKIMI PREGLEDI IN VARSTVOM PRI DELU ZAPOSLENIH, PRIPRAVA OBVESTIL O DOPUSTIH IN VODENJE EVIDENC O IZRABI DOPUSTOV, SODELOVANJE PRI INVALIDSKIH POSTOPKIH ZA ZAPOSLENE, PRIPRAVA PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV PODROCˇJA, PRIPRAVA IN UREJANJE PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DODATKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, IZDELAVA STATISTIKE IN RAZNIH POROČIL S KADROVSKEGA PODROČJA, VZDRZˇEVANJE KADROVSKE EVIDENCE IN VODENJE RACˇUNALNISˇKO PODPRTE EVIDENCE, SKRB ZA AŽURNOST PODATKOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE KADROVSKE SLUŽBE, POMOČ PRI VODENJU HABILITACIJSKIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE PODROČJA, Zahtevana izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, magistrska izobrazba (2. bolonjska st.) upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri Znanja: aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 2 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: NOVAK ANJA
Contact Phone: 01 477 1 140
Contact Email: anja.novakfs.uni-lj.si

Identificador de la vacante:NW17228.

Ver las 167 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de servicios comerciales : Agentes de empleo y contratistas de mano de obra ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: