Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Polonia > empleado administrativo/empleada administrativa > Samodzielny Referent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleado administrativo/empleada administrativa en Świętokrzyskie (Polonia)

Samodzielny Referent

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Secretarios administrativos y especializados › Secretarios administrativos y ejecutivos › empleado administrativo/empleada administrativa.

Traducción de la profesión: Technicy i inny średni personel › Średni personel w zakresie biznesu i administracji › Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani › Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu.

Descripción de la oferta de trabajo:

Zakres obowiązków: w/g potrzeb Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostałe: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki :

- zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.Jest obywatelem polskim;Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, Posiada wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub średnie i 4-letni staż pracy, pozwalające na właściwe i prawidłowe wykonywanie pracy;

Nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Cieszy się nieposzlakowaną opinią. Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy, w tym: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych ustaw mających związek z pracą

na stanowisku Samodzielnego Referenta oraz rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw.Umiejętność praktycznego zastosowania przepisów prawa,

Predyspozycje i umiejętności kandydata: samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku, a także w zespole, umiejętność współpracy, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywność, dokładność i skrupulatność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych, umiejętność współpracy, umiejętność analitycznego myślenia. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Samodzielnego Referenta:Odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe prowadzenie sekretariatu szkoły zgodnie

z instrukcja kancelaryjną, Przyjmowanie i przekazywanie informacji słownie, w korespondencji pisemnej

i mailowej, dos

País del trabajo: Polonia.

Región: Świętokrzyskie.

Ver 167 ofertas de trabajo en "Świętokrzyskie" (Polonia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 19 w Kielcach.

Instrucciones para solicitar:

tel.: 41 36 76 486

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 26 de Marzo de 2022, y con identificador de la vacante:1817StPr/22/0781.

Ver las 736 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Secretarios administrativos y especializados › Secretarios administrativos y ejecutivos › empleado administrativo/empleada administrativa ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: