Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Noruega (Telemark)

Sakshandsamar På Tildelingskontoret, 80 % Fast StillingClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

.

Omtale av arbeidsstadenTildelingskontoret har ansvar for sakshandsaming av dei fleste tenestane innanfor helse- og velferdssektoren i Bø kommune. Dei tek i mot søknadane, kartlegger hjelpebehov, fattar vedtak på om søkjaren får/ikkje får tenesta ein søkjer på og sender ut vedtaket. Tildelingskontoret har i sakshandsamingsprosessen tett samarbeid med aktuelle fagpersonar (fastlege, sjukehus, heimesjukepleia, institusjon etc.). Tenestene tildelast etter gjeldande lovverk (m.a. helse- og omsorgstenestelova), og etter lokale retningsliner. Av andre funksjonar til Tildelingskontoret kan ein nemne fordeling av institusjonsplassar, mottakssenter for e-meldingar (frå sjukehus, heimeteneste og fastlege), koordinerande eining i forhold til m.a. IP/koordinator, kommunen sin kontaktperson for oppfølging av IPLOS etc. Kontoret har i dag 4 tilsette (pluss leiar). Dei har kontor saman med resten av Helseadministrasjonen på Bø sjukheim.

Kort om stillinga80% fast sakshandsamarstilling

ArbeidsoppgåverSakshandsaming innanfor dei områda Tildelingskontoret har ansvar for.

Krav til utdanning og ønskja kvalifikasjonarSjukepleiar eller vernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. Erfaring frå spesialisthelsetenesta og sakshandsaming er ein fordel.

Personlege eigenskaparVi ønskjer ein person som har gode kommunikasjonsferdighetar (samhandlingskompetanse), er løysningsorientert, engasjert, fleksibel, målbevisst, positiv, gode samarbeidsevner m.m.

AnnaAktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Dei som vert innkalla til intervju må ta med seg CV og rettkjend kopi av vitnemål, attester og autorisasjon.

Særskilte kravE-læringskurset for nytilsette skal gjennomførast før oppstart i stilling.Krav om politiattest.

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknad sendastSøknad må sendast elektroniskhttp://www.bo.kommune.no/sjolvbetening/ledige-stillingar/Når du startar å registrere søknaden, må du gjere den ferdig. Det er ikkje mogleg å mellomlagre søknaden. Hvis du har huka av for at du vil ha dokumenter og anna kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få ein epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

KontaktpersonUrban Eriksen, Plan- og fagansvarleg, tlf. 951 60 454.

Søknad sendes: Postboks 833833 BØ I TELEMARK

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Telemark.

Ver 161 ofertas de trabajo en "Telemark" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Bø Kommune.

Dirección: Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK.

Ver las 2,613 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sjukepleiar/vernepleiar til ledig vikariat i 50% - Avdeling spesialisert psykosebehandling, seksjon tidleg psykose Sandviken. Noruega, 17 Dic. 2017.

Dyktige vernepleiere søkes! - Oslo kommune, Bydel Østensjø. Noruega, 17 Dic. 2017.

Sykepleier 64% natt Rehabiliteringsenheten. Noruega, 16 Dic. 2017.

Sommervikar 2018 - Klyve hjemmetjeneste. Noruega, 16 Dic. 2017.

Sommervikar 2018 - Gulset hjemmetjeneste. Noruega, 16 Dic. 2017.

Sykepleier 100% fast Klyve hjemmetjeneste 1. Noruega, 16 Dic. 2017.

Sykepleier 2x 85% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv. Noruega, 16 Dic. 2017.

Spesialutdannet sykepleier - PHA RSA Rettspsykiatrisk døgnenhet. Noruega, 16 Dic. 2017.