Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Referent Za Okolje In Prostor M/ž V Uradu Za Okolje In Prostor Občinske Uprave Občine Piran - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT ZA OKOLJE IN PROSTOR M/Ž V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINSKE UPRAVE OBČINE PIRAN - M/Ž

Trabajo en Eslovenia de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje : Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd : Strokovni državni uslužbenci/strokovne državne uslužbenke, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, UREJANJE IN SKRB ZA GEOINFORMACIJSKI SISTEM OBČINE (GIS), PRIPRAVA KARTOGRAFSKIH PODATKOV ZA POTREBE OBČINSKE UPRAVE, OPRAVLJANJE VSEH POTREBNIH OPRAVIL ZA OBRAČUNAVANJE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ) IN SKRB ZA BAZO PODATKOV,

SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z MNOŽIČNIM VREDNOTENJEM NEPREMIČNIN, SODELOVANJE PRI GEODETSKIH POSTOPKIH OBČINE,

SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI IN DRUGIMI ORGANI, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA I. STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC,

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA OBČINSKI SVET OBČINE PIRAN IN DRUGE ORGANE OBČINE, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG V SKLADU S PREDPISI, PROGRAMOM DELA IN PO NALOGU VODJE URADA.

, VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI IZJAVE, KANDIDATI NAJ SI CELOTEN JAVNI NATEČAJ OGLEDAJO NA WWW.PIRAN.SI Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba, najmanj tri leta delovnih izkušenj, znanje slovenskega jezika, višja raven znanja italijanskega jezika, državljanstvo Republike Slovenije; opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,  opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 3 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2 , 6330 PIRAN - PIRANO.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: PETRONIO DIANA
Contact Phone: 05 671 03 56
Contact Email: obcina.piranpiran.si

Identificador de la vacante:NR02504.

Ver las 40 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: