Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Radno Mjesto I. Vrste: Asistent/ Asistentica U Polju Matematika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RADNO MJESTO I. VRSTE: ASISTENT/ ASISTENTICA U POLJU MATEMATIKA

Oferta en Croacia de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › University and higher education teachers › University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

 • sudjeluje u ustroju i pripremi nastave, te izvodi vježbe iz predmeta koji spadaju u polje odnosno grupu za koje je biran,
 • pomaže studentima pri izradi seminarskih radova,
 • sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita,
 • sudjeluje u stručnom i znanstvenoistraživačkom radu,
 • vodi stručne ekskurzije i stručnu praksu,
 • organizira i obavlja neposredan rad sa studentima,
 • objavljuje rezultate stručnog i znanstvenoistraživačkog rada, sudjeluje u stručnim i znanstvenim skupovima, priprema nastavna pomagala,
 • radi na svom usavršavanju,
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz djelatnosti Veleučilišta.

  Uvjeti za izbor na suradničko radno mjesto:

  Kandidati na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete kako slijedi:

 • završen sveučilišni ili stručni diplomski studij, odnosno istovrijedni studij VSS prema ranije važećim propisima iz znanstvenog područja i polja za koje se kandidat bira;
 • pozitivna ocjena kandidata na temelju razgovora sa Stručnim povjerenstvom;
 • prosjek svih ocjena najmanje 3,50 ili više.

  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis s prikazom nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti (u word formatu)
 • diplomu o završenom studiju,
 • rješenje ili mišljenje o priznavanju odnosno vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju iz koje je vidljiv prosjek ocjena;
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za kandidate kojima hrvatski jezik nije materinji jezik
 • identifikacijsku ispravu.

  Sve informacije o uvjetima javnog natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj mrežnoj stranici Veleučilišta u Rijeci u rubrici „Natječaji“ (www.veleri.hr).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Veleučilište u Rijeci.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2445738.

Ver las 59 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: