Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada > Prvostupnik/prvostupnica Sestrinstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA. Croacia

Empleos en Croacia de enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Profesionales de enfermería y partería › Profesionales de enfermería › enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Nursing and midwifery professionals › Nursing professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, ravnateljica Doma zdravlja Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos jedne prvostupnice/prvostupnika sestrinstva za rad u odsjeku patronažne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Kutina u Novskoj.

Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme radi zamjene prvostupnice sestrinstva za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta, kao i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora na koji će imenovana radnica steći pravo, a prije povratka na posao.

Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati:

- prvostupnik sestrinstva (m/ž)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- vozačka dozvola B kategorije

- poznavanje rada na računalu.

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeću dokumentaciju (u preslici):

• dokument o završenoj stručnoj spremi (diploma)

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu

• odobrenje za samostalan rad (licenca)

• domovnicu

• životopis

• elektronički zapis o radnom stažu HZMO

• uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

• vozačku dozvolu

Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.

Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati/kandidatkinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabiru biti će poslana na e-mail adrese koju pristupnici navedu u zamolbama

i na oglasnoj ploči doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na adresi A. G. Matoša 42, 44320 Kutina.

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji koju je potrebno priložiti, prikupljaju se u svrhu provođenja natječajne procedure i izbora kandidata za prijem u radni odnos, te podnošenjem molbe za popunu oglašenog radnog mjesta, kandidat/kinja daje Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije privolu za korištenje njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu.

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Prijave se podnose u pisanom obliku do 09. 02. 2023 godine, na privremenu adresu:

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina, poštom ili osobno, u upravu Doma zdravlja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije .

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: A. G. Matoša 42, 44320 Kutina

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2268009.

Ver las 319 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Profesionales de enfermería y partería › Profesionales de enfermería › enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: