Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Médicos especialistas > Prvostupnik / Prvostupnica Radiološke Tehnologije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Trabajo en Croacia de Médicos especialistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos especialistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Ravnatelj Doma zdravlja raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos (m/ž)

na određeno vrijeme:

jednog (1) prvostupnika radiološke tehnologije koje se sukladno Uredbi prevodi u radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik / zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici, poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu, mobilnom palijativnom timu i djelatnosti hitne medicine 1 za rad u Radiološkoj dijagnostici SDŽ.

Uvjeti:

  • završen stručni studij radiološke tehnologije (VŠS)
  • odobrenje za samostalan rad
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o završenom obrazovanju
  • dokaz o posjedovanju valjanog odobrenja za rad

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Pristupnici su obavezni navesti kontakt adresu (mail adresu) na koju će im biti dostavljena obavijest o pozivu na testiranje i razgovor.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ 84/21 ) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679. U svakom trenutku pristupnici mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte kadrovskadz-sdz.hr

Dom zdravlja SDŽ pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, bez navođenja razloga poništenja.

Rok za dostavljanje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split, Kavanjinova 2/prizemlje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Kavanjinova 2,  21000 Split

Zamolba: Kavanjinova 2,  21000 Split

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 03 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2497633.

Ver las 139 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: