Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Prvostupnik/ca Sestrinstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Croacia

Empleos de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Health associate professionals › Nursing and midwifery associate professionals › Nursing associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, objavljujem

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika/ce

- prvostupnik/ca sestrinstva, 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva, odobrenje za samostalan rad,

Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti:

  • zamolbu sa životopisom,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto-presliku završne svjedodžbe/diplome,
  • preslika odobrenja za samostalan rad,
  • preslika dokaza o državljanstvu,
  • preslika rodnog lista,
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrda HZMO o radnom stažu- elektronički zapis (ne starija od mjesec dana).

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koja se može naći i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te potvrdu posljednjeg poslodavca o načinu prestanka prethodnog zaposlenja.

Prethodna provjera obavlja se intervjuom.

U slučaju jednakog broja bodova prednost će se dati kandidatu koji ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja sukladno jednom od gore navedenih zakona.

O terminu intervjua (najmanje 5 dana prije održavanja), radnim materijalima za prethodnu provjeru i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Nova Gradiška (www.bolnicang.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.

Kandidati koji ne pristupe navedenoj provjeri smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Opća bolnica Nova Gradiška pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave kandidata podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom „Za zasnivanje radnog odnosa- (navesti naziv radnog mjesta)“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune, nepravovremene, te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: STROSSMAYEROVA 17 A, NOVA GRADIŠKA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 16 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:2488769.

Ver las 201 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de la salud › Profesionales de nivel medio de enfermería y partería › Profesionales de nivel medio de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: