Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Profesionales religiosos > Prostiprest

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Prostiprest. Oppland. Noruega

Trabajar de Profesionales religiosos en Oppland (Noruega)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4093607450 Presentasjon av stillingen:

 1. gangs utlysning

Nord-Gudbrandsdal prosti har til sammen ca 25000 innbyggere. Vi har 10 prestestillinger. Prosten som også er 1/2 menighetsprest, 8 sokneprester og så denne prostipreststillingen som 1/2 er menighetsprest i Sel og 1/2 prostiprest.

Vi har nye kontorer sentralt på Otta. Her har ved siden av to saksbehandlere, kirkeverge, trosopplærer og diakon, tre prester sine kontor; sokneprest, prost og prostiprest. Det er veldig bra kontorforhold med et godt miljø og samarbeidsklima. Otta ligger sentralt: ved E-6, 3 timers kjøring fra Trondheim og 4 times kjøring fra Oslo, og ved riksvei 15 som går gjennom Ottadalen og over til Stryn.

I Sel er det 3 sokn og 3 kirker; Nord-Sel, Sel og Heidal. Nord-Fron i sør har 4 sokn og 4 kirker; Sødorp, Kvam, Kvikne og Skåbu. Dovre i nord har 2 sokn og 3 kirker; Dombås, Eysteinskyrkja og Dovre. Videre mot nordvest Lesja med 1 sokn og 3 kirker; Lesja, Lesjaverk og Lesjaskog. Innover Ottadalen ligger først Vågå med 1 sokn og 1 kyrkje; Vågå. Videre til Lom med 3 sokn og 3 kirker; Bøverdalen, Garmo og Lom. Lengst i vest ligge Skjåk med 2 sokn og 2 kirker; Nordberg og Skjåk.

Hver måned har prestene konvent. Konventet har blitt et stadig viktigere forum ettersom samarbeidet i prostiet øker. Det er innført trosopplæring i hele prostiet. Det er felles konfirmantleir og diverse fellessamlinger for deler av eller hele prostiet. Vi arbeider med å utvide samarbeidet på hele aldersgruppen 14 til 18 år.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten kan ikke påregnes. Grunn må vurderes i h.h.t. off.loven §25.

Den som blir tilsatt må framvise politiattest uten merknader.

Arbeidsoppgaver

 • Menighetspresttjenesten er knyttet til Sel, Nord-Sel og Heidal sokn. Sel kirkelige råd er menighetsråd og fellesråd for alle tre soknene. Dette er en prøveordning godkjent av kirkedepartementet.
 • Prostipresten vil få mye arbeid med trosopplæringen i samarbeid med sokneprest, diakon og trosopplærer, og sammen med disse være med på konfirmantarbeidet i alle tre kirkene.
 • Prostiprestdelen vil være i hele prostiet, og vil i hovedsak være oppdekking av tjenester i forbindelse med sykdom og permisjoner. Prostipresttjenesten administreres av prosten, og det settes opp arbeidsplan.
Utdanningsretning
 • Teologi / Livssynsfag
Utdanningsnivå
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som sokneprest i lønnsgruppe 1537 prostiprest.
 • Innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • I tillegg til lønnen kommer gjeldene regulativ for godtgjørelser.
 • Tilsettingen skjer i h.h.t. gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Kontaktinformasjon

Eli Bekken, Rådgiver, 62550350

Birgitte Bentzrød, Prost, 91824016

Arbeidssted

Storgt 21

2670 Otta

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4093607450

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 28.07.2019

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 119 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SEL KIRKELIGE FELLESRÅD.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05171906000006.

Ver las 31 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: