Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Prosjektstilling Utviklingsveileder - Region Indre Midt-troms

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Prosjektstilling utviklingsveileder - Region Indre Midt-Troms

Trabajos de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

REGION INDRE MIDT TROMS er det regionalt kompetanseutviklingsnettverk for Målselv, Bardu, Dyrøy, Lavangen og Salangen. Regionens kontorsted er lokalisert i Næringshagen i Målselv, Rustahøgda.

Kompetanseutviklingsnettverkets oppgaver følger av rammeplanen for barnehage og opplæringsloven for skole §10-8. Nettverket skal bidra til å sikre lovpålagt og nødvendig kompetanseutvikling for undervisningspersonale, skoleledere, administrative skoleeiere og annet personale som har særlige oppgaver i skoleverket.

Nettverket skal bidra til å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen, i tråd med oppdatert skole- og samfunnsutvikling.

Barnehage- og skoleeierne i regionen ønsker å utvide den regionale staben sin -- og søker derfor etter UTVIKLINGSVEILEDER I 100 % stilling for perioden 1.8.2021 tom 31.07.2024.

Utviklingsveileder vil være ansatt i REGION INDRE MIDT TROMS og samarbeide tett med leder for barnehage- og skoleregionen samt med koordinator for barnehage. Nærmeste leder vil være leder av barnehage- og skoleregionen.

Arbeidsoppgavene vil være å støtte arbeidet med å implementere barnehageloven med forskrifter i barnehagene, ny opplæringslov med tilhørende forskrifter for skolene samt arbeide med kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk.

Kommunene skal fortsette arbeidet med områdene språk, lesing & skriving, realfag og læringsmiljø med fokus på inkludering og fellesskap.

Om stillingen som utviklingsveileder: Den som tilsettes som utviklingsveileder for barnehage og skole skal bistå arbeidet regionalt og lokalt ute i den enkelte kommune. Det er derfor en viktig forutsetning at den som tilsettes har kompetanse i å drive lærende prosesser for ansatte og for ledere.

Utviklingsveileder vil også delta i arbeidet med å planlegge og gjennomføre nettverkene som er etablert i regionen samt følge opp mellomarbeidene ute i kommunene og enhetene.

Den som tilsettes bør ha kjennskap til både barnehage- og skoleområdet. Kompetanse og/eller erfaring innenfor spesialpedagogisk felt er ønskelig.

Hvis du ønsker å få vite mer før du søker, kan du ta kontakt med REGION INDRE MIDT TROMS v/leder av barnehage- og skoleregionen Tove Fedje på epost tove.fedjemalselv.kommune.no eller pr. tlf. 99105090.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Mobil

Om arbeidsgiveren:

Målselv kommune (ca. 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.

I tillegg til Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: MÅLSELV KOMMUNE UTVIKLING.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:d49967fc-4553-4f70-bd48-0c1ceaeb5c8e.

Ver las 108 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: