Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación de Especialistas en políticas de administración en Suecia (Örebro län)

Projektledare Fossiloberoende Transporter 2030Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom företagsekonomi och administration : Administratörer med teoretisk specialistkompetens : Planerare och utredare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och samhällsplanering. Förvaltningen består av cirka 300 medarbetare.

Energikontoret Region Örebro län är en del av förvaltningen för regional utveckling och ska verka för ett hållbart energisystem med effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi och minskad klimatpåverkan i hela länet. Vi driver projekt och nätverk på regional, nationell och Europeisk nivå inom alla samhällssektorer, byggnader, transporter, energiförsörjning, konsumtion mm för att främja en hållbar utveckling. Vi samarbetar bland annat med Energimyndighet och kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Nu söker vi en projektledare för projektet Vägval 2030.

Arbetsuppgifter:

Leda projektet Vägval 2030. För att nå målet en fossiloberoende fordonsflotta i regionen 2030 så skall en gemensam och väl förankrad fordon- och drivmedelstrategi tas fram.Projektet ska utveckla ett strategiskt arbetssätt där Region Örebro län, länets kommuner och andra viktiga aktörer på ett systematiskt sätt fokuserar på ett gemensamt mål och använder befintliga strukturer, styrmedel och verktyg för att accelerera omställningen av transportsektorn till fossiloberoende på ett för regionen genomförbart och effektivt sätt.

Strategin tas fram genom att först identifiera ett nuläge i en nulägesanalys av regionen och dess förutsättningar med avseende på infrastrukturen för drivmedel och energiförsörjning. Därefter identifieras en målbild för år 2030 baserad på regionens utvecklingsplaner, övergripande mål och strategier samt regeringens mål om ett fossiloberoende transportsystem. Hänsyn tas till både person- och godstransporter i både nuläge och målbild.

Sedan identifieras och prioriteras de områden som för regionen anses viktigast att arbeta inom. Det mynnar ut i en strategi för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta där mål, åtgärder och tidshorisonter redovisas och genomförandeplaner med milstolpar preciseras.

Kvalifikationer:

Du har lämplig akademisk examen.

Du har yrkeserfarenhet inom energi- och klimatområdet och gärna med främjande av hållbara person- och godstransporter.

Du har god kunskap i att leda processer samt erfarenhet av att initiera, utveckla, leda och administrera projekt, gärna även internationella projekt.

Du är utåtriktad och har lätt för att kommunicera med och entusiasmera andra människor.

Du har kunskap om hur politiskt styrda verksamheter fungerar.

Du har ett brinnande intresse för energi- och klimatfrågor.

Du har ett inre driv och är van att arbeta självständigt.

Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform:

Allmän visstidsanställning 2018-03-01 till 2020-01-31

Upplysningar:

Områdeschef Therese Hjelseth, 019-6026366

Fackliga företrädare:

SACO, Anders Bäckman, 019-602 66 5

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Örebro län.

Ver 141 ofertas de trabajo en "Örebro län" (Suecia).

Fecha de inicio: 12/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Anställning Allmän visstid.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Therese Hjelseth titel : Chef telefon 1: 019-602 63 66() telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Region Örebro län.

Dirección: Box 1613 70116 Örebro.

Contacto: Therese Hjelseth titel : Chef telefon 1: 019-602 63 66() telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 441 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Samverkanskoordinator (tidsbegränsad anställning). Suecia, 12 Dic. 2017.

Projektledare fossiloberoende transporter 2030. Suecia, 12 Dic. 2017.

Fackförbundet ST söker Studerandeombudsman. Suecia, 07 Dic. 2017.

Investeringsfrämjare till Arbetsmarknad och kompetens. Suecia, 06 Dic. 2017.

Planeringsledare HR (vikariat). Suecia, 06 Dic. 2017.

Kommunsekreterare. Suecia, 17 Nov. 2017.

Handläggare krisberedskap. Suecia, 17 Nov. 2017.

Utvecklingsledare. Suecia, 16 Nov. 2017.