Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Polonia > Ocupaciones elementales > Pracownik (pomoc Techniczna ) Obsługi Parkingów

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Ocupaciones elementales en Polonia (Pomorskie)

Pracownik (pomoc Techniczna ) Obsługi Parkingów

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes.

Pracownicy przy pracach prostych : Pracownicy zajmujący się odpadami i inni pracownicy przy pracach prostych : Inni pracownicy przy pracach prostych : Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

Descripción de la oferta de trabajo:

Zakres obowiązków: Pobór opłat od kierowców za pozostawienie pojazdu na płatnych parkingach; odpowiedzialność materialna za należności pieniężne i powierzone mienie; obsługa parkingu w zakresie nakładania i rozliczania opłat dodatkowych; obsługa automatyki szlabanowej.

Wymagania: - wykształcenie: gimnazjalne - konieczne - pozostałe: doświadczenie w prowadzeniu działalności usługowo - handlowej, obsługa kasy fiskalnej.

Sumienne podejście do wykonywanych obowiązków; dyspozycyjność; samodzielność, asertywność; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy: Gdańsk.

Termin składania aplikacji do dnia 19.06.2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko: pracownik obsługi parkingów, w kancelarii GZDiZ budynek A, lub listownie na adres: ul.

Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: V.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: -list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art.

221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (t.j.

Dz.

U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, -kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły), -kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, -oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publ

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 230 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 30/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Escolaridad obligatoria / preparación profesional.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2700.0 PLN mínimo y 2900.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Empresa: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Dirección: Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, Polska.

Contacto: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Ver las 371 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: