Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Médicos especialistas > Overlege

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Médicos especialistas en Noruega

Overlege

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4312517589 Presentasjon av stillingen:

NAV Arbeids og helse Oslo har ledig fast stilling 100% som overlege. Stillingen kan eventuelt deles i to stillingsbrøker. Vi ønsker leger med engasjement og interesse for samfunnsmedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør. Den rådgivende legetjenesten arbeider etter en strategi som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innenfor NAVs intensjoner og mål.

Arbeidsoppgaver

Overleger skal være pådrivere og samarbeidspartnere både overfor ulike enheter innad i NAV og aktører utenfor NAV.

Overleger skal arbeide som rådgiver for NAVs veiledere i oppfølging av brukere som mottar trygdeytelser og tilby veilednings- og opplæringsvirksomhet ved byens 16 lokale NAV-kontor

Overleger skal være pådriver i dialogen med fastleger og andre behandlere og gjennomføre opplærings- og undervisning i relevante fagmiljøer

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.

Personlige egenskaper

Faglig trygghet, interesse og forståelse for trygdemedisin og for NAVs rolle og målsettinger.

Evne til å arbeide tverrfaglig og kunne kommunisere og samarbeide både med andre leger og veiledere uten medisinsk utdanning.

Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Det legges også vekt på personlig egnethet der vi i tillegg vil vurdere evne til å arbeide selvstendig, strukturert, målrettet og effektivt, samt motivere medarbeidere.

Det er en fordel med spesialitet innen relevant medisinsk fagområde, bred klinisk erfaring. Trygdemedisinsk erfaring er en fordel

Vi tilbyr

Lønnsspenn 100 % stilling kr. 792 700 -- 817 000 (Lønnstinn 79-80 i tariff LO/YS/Unio). Høyere lønn kan vurderes etter kvalifikasjoner.

Stillingskode 0207 Overlege

Kontaktinformasjon

Gudleik Leir, Avdelingsleder, 90 12 12 20, gudleik.h.leirnav.no

Arbeidssted

C.J. Hambros plass 2

0164 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4312517589

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.01.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Om arbeidsgiveren:

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: NAV ARBEID OG HELSE OSLO.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:c81b8140-d0d4-4018-9226-fb6c1096abf6.

Ver las 833 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: