Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Profesionales de partería en Finlandia (Keski-Pohjanmaa)

Osastonhoitajan Virka, EnsihoitokeskusClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de partería.
Erityisasiantuntijat : Terveydenhuollon erityisasiantuntijat : Hoitotyön erityisasiantuntijat : Johtavat kätilöt.

Descripción de la oferta de trabajo:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 26.1.2018 klo 12.00 mennessä OSASTONHOITAJAN VIRKA ENSIHOITOKESKUKSESSA Ensihoitokeskus vastaa itse lakisääteisen ensihoitopalvelun tuottamisesta koko Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella. Toiminta on jaettu kolmeen ensihoitoalueeseen ja yhteensä kahdeksalle asemapaikalle. Osastonhoitaja muodostaa ensihoitopäällikön, ensihoidon vastuulääkärin sekä ensihoidon kenttäjohtajien kanssa tiiviin yhteistyötiimin jonka tehtävänä on ensihoitopalvelun johtaminen ja kehittäminen. Odotamme hakijalta ensihoitopalvelun laaja-alaista tuntemusta, johtamis-, kehittämis- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta erityisesti henkilöstöhallinnosta. Ensihoitopalvelussa sovellettavien työaikamuotojen tunteminen katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme joustavuutta, organisointitaitoja, paineensietokykyä sekä muutostilanteiden rakentavaa hallintaa. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Molempien kotimaisten kielten taito katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Virka täytetään 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat - sivulla, hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Ennen viran täyttämistä hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta. Lisätietoja antavat ensihoitopäällikkö Oskar Hagström puh. 0400-145549 ja palvelualuejohtaja Kaija-Riitta Suonsyrjä puh. 044-7232301 Kokkolassa 12.1.2018 KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast den 26.1.2018 kl. 12.00 EN TJÄNST SOM AVDELNINGSSKÖTARE PÅ FÖRSTAVÅRDSCENTRALEN Förstavårdscentralen ansvarar själv för produktionen av den lagenliga prehospitala akutvården (förstavården) på hela Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommunens område. Verksamheten är indelad i tre olika förstavårdsområden och på åtta olika stationer. Avdelningsskötaren utgör tillsammans med förstavårdschefen, ansvarsläkaren för förstavården samt förstavårdens fältchefer en tät samarbetsgrupp som ansvarar för förstavårdens ledning och utveckling. Av den sökande förväntar vi oss omfattande kännedom av förstavårdsservicen, lednings-, utvecklings- och samarbetsförmåga samt speciellt erfarenhet av personalförvaltning. Som merit räknas kännedom av de arbetstidsformer som tillämpas inom

Servicio de empleo de origen: TE-palvelut, Servicios Públicos de Empleo, Finlandia.

País del trabajo: Finlandia.

Región: Keski-Pohjanmaa.

Ver 22 ofertas de trabajo en "Keski-Pohjanmaa" (Finlandia).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Fecha fijada por el empresario (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
www.soite.fi

Empresa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soit.

Dirección: 67200 KOKKOLA.

Ver las 61 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de partería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ensihoitoesimies (päivystyspalvelut). Finlandia, 18 Ene. 2018.

Osastonhoitajan virka, Ensihoitokeskus. Finlandia, 14 Ene. 2018.

Apulaisosastonhoitaja. Finlandia, 21 Dic. 2017.

Palveluvastaava. Finlandia, 31 Oct. 2017.

Osastonhoitaja, vaativa kuntoutus. Finlandia, 28 Oct. 2017.