Europeos.es : Inicio > Trabajo en Dinamarca > músico/música > Organist/kirkemusiker – Alsted-fjenneslev-slaglille-bjernede

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Organist/Kirkemusiker – Alsted-Fjenneslev-Slaglille-Bjernede

Contratación de músico/música en Vest- og Sydsjælland (Dinamarca)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores › músico/música.

Traducción de la profesión: Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område › Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur › Arbejde med kunst og kreative fag › Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang.

Descripción de la oferta de trabajo:

Organist/Kirkemusiker – Alsted-Fjenneslev-Slaglille-Bjernede

Ansøgningsfrist: 27.2.2024 kl. 12.00

En stilling som organist ved Slaglille-Bjernede-Alsted og Fjenneslev Kirker er ledig til besættelse pr. 1/4 – 2024 eller snarest muligt.

 

Organistens primære opgave bliver at:

 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med kirkens præst og kirkesangeren.
 • Deltage i tilrettelæggelse af musikgudstjenester og andre særgudstjenester 
 • Ledelse af et Hvidekoret, som er et voksen og folkekor.
 • Medvirke til planlægning og afvikling af 2-4 årlige koncerter 

Øvrige opgaver er bl.a.:

 • Spille til fællessang, sangaftener og ved sognearrangementer.
 • Deltage i aktivitetsudvalgsmøder, personale- og kalendermøder
 • I mindre omfang lejlighedsvis medvirken ved konfirmandundervisning oa.

Stillingen er på 23 timer pr. uge. Rammetid: onsdag 8-22, tor. 10-22, fre.10-17, lør. 9-16, søn. 8-19. Ugentlig fridag er mandag.

Vi ønsker, at du:

 • Har en kirkemusikalsk uddannelse el. lign.
 • Kan spille både klassisk orgelspil, samt nyere rytmiske salmer og sange på både orgel og klaver
 • Har en sikker fornemmelse for kirkeårets gang og gudstjenestens liturgi
 • Har erfaring med korarbejde.
 • Har et godt humør
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Er fleksibel og udadvendt

 

Ved kirkelige handlinger er der endvidere jævnligt ønske om, at organisten spiller til andet end salmer, og det ønsker vi, at organisten er indstillet på. Det forventes endvidere, at organisten deltager i gudstjenester udenfor kirken i sognene, hvor der spilles på klaver.

Pastoratets kirker er alle middelalderkirker fra ca. 1150. Der er ca. 2500 indbyggere i sognene, hvoraf de fleste er medlemmer af folkekirken. I sognene er der et godt kirkeliv og god tilslutning til gudstjenester og arrangementer.

Vi er tre menighedsråd og 7 fuldtidsansatte ved kirkerne.

Kirkernes orgler er meget forskellige. Et af orglerne er elektronisk og to af orglerne er med pedalspil.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen, jf. aftale.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266 kr. – 433.004 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 985 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649 kr. – 402.903 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542 kr. – 66.074 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Interesseret?

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Sonja Grangaard på telefon 21414833

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Pastoratets hovedsogn Slaglille-Fjenneslevs Sogn på mail: 7390fortroligsogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. februar 2024 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted umiddelbart efter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest, samt at der er 3 måneders prøvetid i stillingen.

 

País del trabajo: Dinamarca.

Región: Vest- og Sydsjælland.

Ver 232 ofertas de trabajo en "Vest- og Sydsjælland" (Dinamarca).

Número de puestos: 1.

Empleador: Alsted Menighedsråd.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

 • Ciudad: Fjenneslev; Código postal: 4173; Calle: Tornmarksvej, Número: 25
 • Teléfono: +45 21414833
 • Correo electrónico: 7390fortroligsogn.dk

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:5991739.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores › músico/música ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: