Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Opetusaliupseeri. Helsinki-Uusimaa. Finlandia

Empleos de Suboficiales de las fuerzas armadas en Finlandia (Helsinki-Uusimaa)Clasificación del trabajo: Ocupaciones militares : Suboficiales de las fuerzas armadas : Suboficiales de las fuerzas armadas : Suboficiales de las fuerzas armadas.
Sotilaat : Aliupseerit : Aliupseerit : Aliupseerit.

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY Puolustusvoimat on arvostettu, nykyaikainen valtion työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä 12 000 työntekijälle eri puolilla Suomea. Tutkimusten mukaan henkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä me-henki, ja Puolustusvoimissa kehitetäänkin jatkuvasti kokonaisvaltaista työhyvinvointia sekä henkilöstön osaamista. Puolustusvoimat on savuton työpaikka. Uudenmaan prikaati on aktiivinen ja kehityshakuinen merivoimien amfibiotoimintaan suuntautunut joukko-osasto. Uudenmaan prikaati kouluttaa mm. rannikkojääkäreitä, kranaatinheitinmiehiä, pioneereja, sotilaspoliiseja, ohjusmiehiä, kuljettajia ja veneenkuljettajia. Uudenmaan prikaati on maamme ainoa joukko-osasto joka antaa varusmieskoulutusta ruotsiksi. Organisaatioon kuuluu esikunta sekä kaksi joukkoyksikköä ja huoltokeskus. Joukkoyksiköt ovat Vaasan rannikkojääkäripataljoona ja Tammisaaren rannikkopataljoona. Uudenmaan prikaatissa on keskimäärin noin tuhat varusmiestä, joista noin prosentti on naisia. Prikaati työllistää noin 190 henkilöä, joista 32 on siviilejä. Työpaikan tiedot: Uudenmaan prikaati PL 5 10641 Dragsvik TYÖTEHTÄVÄT Haemme kahta opetusaliupseeria määräaikaisen (5 v) aliupseerin virkoihin Uudenmaan prikaatiin Raaseporiin. Tehtävät sijoittuvat Tammisaaren rannikkopataljoonan kranaatinheitinkomppaniaan. Tehtävänhoitajat toimivat joukkueen varajohtajina. He suunnittelevat ja toteuttavat koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset, harjoitukset ja ammunnat palvelusturvallisuudesta huolehtien. Lisäksi he vastaavat joukon hallussa olevan materiaalin varastoinnista, huollosta ja käytöstä. VAATIMUKSET Tehtävän edellyttämä riittävä fyysisen kunnon taso todetaan ennen virkaan nimittämistä. Joukko-osasto (vast.), johon henkilö on hakeutumassa, järjestää hakijalle 12 minuutin juoksutestin. Juoksutestissä on saavutettava vähintään tyydyttävä tulos sotilashenkilöstölle ikäluokittain ja sukupuolittain määritetyn taulukon mukaisesti. Hakijalta odotamme suoritettua aliupseeri- tai reserviupseerikoulutusta ja toisen asteen koulutusta (ammatillinen perustutkinto tai lukio). Lisäksi odotamme, että hakija on kranaatinheitinkoulutettu varusmiesjohtaja. Luemme eduksi aiemman palveluksen ja tehtävien menestyksellisen hoitamisen Puolustusvoimissa esim. sopimussotilaan tehtävissä sekä Uudenmaan prikaatin tuntemuksen. Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme rauhallisuutta, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä. Lisäksi toivomme, että hakija on joustava tiimityöskentelijä ja valmis kouluttautumaan Puolustusvoimien sisäisillä koulutuspoluilla. Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta. Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva. Molempien kotimaisten kielten suullinen ja kirjallinen hallinta. Prikaatin koulutuskieli on ruotsi. Puolustu

Servicio de empleo de origen: TE-palvelut, Servicios Públicos de Empleo, Finlandia.

País del trabajo: Finlandia.

Región: Helsinki-Uusimaa.

Ver 1069 ofertas de trabajo en "Helsinki-Uusimaa" (Finlandia).

Fecha de inicio: 29/04/2018.

Nº de vacantes: 2.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Fecha fijada por el empresario (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Kaptenlöjtnant Ilkka Soininen, 0299 337 600 Löjtnant Max Schwenson, 0299 337 601 Satu Tuupanen, Puolustusvoimien rekrytointi, 0299 851 304

Empresa: Puolustusvoimat.

Dirección: 10640 DRAGSVIK.