Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovaquia > técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones sociales > Odborní Pracovníci V Oblasti Sociálneho Zabezpečenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Odborní pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia

Vacantes de técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones sociales en Eslovaquia (Košický kraj)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines › Agentes de servicios de seguridad social › técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones sociales.

Traducción de la profesión: Technici a odborní pracovníci › Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností › Odborní pracovníci štátnej správy › Štátni úradníci v oblasti sociálnych dávok.

Descripción de la oferta de trabajo:

posudzovanie oprávnenosti nároku na plnenie z poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania pri vzniku poistnej udalosti, ktorou je poškodenie zdravia alebo smrť, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania formou skúmania a vyhodnocovania splnenia podmienok na plnenia z tohto poistenia.

Žiadosť o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 zasielať mailom do 17.07.2024 na adresu: spisskanovavessocpoist.sk

Výberové konanie 25.07.2024 o 9:00 hod. - Sociálna poisťovňa, sekretariát, 3. poschodie

Výhody: benefity - napr. príspevok na dopravu, príspevok na ubytovanie, stravovanie, atď. : 1 týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na stravovanie, vyššia náhrada príjmu počas choroby či úrazu, odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, vyšší príspevok k sporeniu na dôchodok v lll. pilieri.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Košický kraj.

Ver 50 ofertas de trabajo en "Košický kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Empleador: Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves.

Instrucciones para solicitar:

petra.harabinovasocpoist.sk , petra.harabinovasocpoist.sk , Petra Harabinová - personalista/asistentka riadi

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 10 de Julio de 2024, y con identificador de la vacante:1000000026005803.

Ver las 5 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines › Agentes de servicios de seguridad social › técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones sociales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: