Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Nastavnik / Nastavnica U Znanstveno-nastavno Zvanje I Radno Mjesto Izvanrednog Profesora Za Znanstveno Područje Humanističkih Znanosti, Polje Filologi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Nastavnik / Nastavnica U Znanstveno-nastavno Zvanje I Radno Mjesto Izvanrednog Profesora Za Znanstveno Područje Humanističkih Znanosti, Polje Filologi

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

raspisuje 

 NATJEČAJ

za izbor

6. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana  kroatistika na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07. - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) te na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici trebaju priložiti: potpisanu prijavu s naznakom radnog mjesta za koje se prijavljuju, životopis, dokaz o državljanstvu (presliku), dokaz o stručnoj spremi (dokaz o završenom sveučilišnom studiju, dokaz o akademskom stupnju - izvornik ili ovjerenu presliku), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik), odluku o izboru u znanstveno zvanje (ako je imaju - izvornik ili ovjerenu presliku), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te popis i separate radova relevantnih za izbor kao i druge dokaze iz kojih je razvidno da ispunjavaju uvjete za izbor.

Na Natječaju mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici oba spola.

Sva dokumentacija pristupnika predaje se u jednom primjerku. Životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (izvornik ili ovjerenu presliku), a strani državljani trebaju dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje - izvornik ili ovjerenu presliku).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.

Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Za pristupnike koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), popis potrebne dokumentacije dostupan je na poveznici  https://branitelji.gov.hr//zaposljavanje-843/843

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT

Identificador de la vacante:1770311.

Ver las 757 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: