Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Nastavnik/ca Likovne Umjetnosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Croacia

Nastavnik/ca Likovne Umjetnosti

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), ravnatelj Dubrovačke private gimnazije, Sustjepanska 4, Dubrovnik, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto: 

 

  • nastavnik/ca likovne umjetnosti, na određeno, nepuno radno vrijeme  (4 sata tjedno) - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

a) VSS, profesor  likovne umjetnosti;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

- presliku rodnog lista,

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  20. kolovoza  2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Dubrovačka privatna gimnazija,

Sustjepanska 4,

20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za natječaj – nastavnik likovne umjetnosti“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dubrovačka privatna gimnazija.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Sustjepanska 4, Dubrovnik

Identificador de la vacante:1783956.

Ver las 490 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: