Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Nastavnik/ca Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Ofertas de trabajo en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23. siječnja 2020., KLASA: 602-03/20-07/00039, URBROJ: 533-05-20-0002, ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

- nastavnika/ce hrvatskog jezika za provođenje dopunske nastave iz predmeta hrvatski jezik u ukupnom trajanju od 70 sati

1 izvršitelj, na određeno vrijeme - do 31. kolovoza 2020., nepuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 8 sati), novootvoreni poslovi

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

4. rodni list ili izvadak iz matice rođenih,

5. potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja,

6. dokaz o položenom stručnom ispitu - ako je prema zakonskoj obvezi kandidat trebao polagati stručni ispit,

7. uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u običnoj neovjerenoj preslici, ali će kandidati pozvani na razgovor trebati donijeti izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 12. 2. 2020. - 20. 2. 2020.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail: infoislamska-gimnazija.hr

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku i na način propisan zakonom i ostalim podzakonskim aktima.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Islamska gimnazija.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1849558.

Ver las 414 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: