Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesionales del trabajo social > Mst-terapeuter 100 %

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MST-terapeuter 100 %. Noruega

Ofertas de trabajo en Noruega de Profesionales del trabajo social

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Social work and counselling professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Om arbeidssted og stillingen

Ved MST Ski  har vi ledig to stillinger som MST-terapeuter:

 • en fast 100 % stilling
 • et vikariat i 100 % med varighet 1 år

Ønsket tiltredelse er september 2021.

MST Ski har opptaksområder i kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk og Nesodden.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner.
 • Drive informasjonsarbeid om MST.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system-/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Relevante IKT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Utviklingsorientert og med ønske om å inngå i tett saksveiledning og intern kvalitetssikring.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

   

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 0794 psykolog, p.t. kr 535 200-618 600 pr. år (ltr. 60-68), som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 643 000-768 500 pr. år (ltr. 70-78) eller som kode 1173 klinisk sosionom, lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t. kr 430 500-586 500 pr. år (ltr. 47-65). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

​​​​​​Generelle opplysninger

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter.
 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som ansettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 27. september - 1. oktober.
 • Den som ansettes må ha førerkort og kunne disponere bil i tjenesten.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er for tiden lagt til MST Ski.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
 • Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no og http://www.bufdir.no 

Kontaktinformasjon

Leder MST Ski,

Christine Hammer, tlf. 466 17 053 

christine.hammerbufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.

Om arbeidsgiveren:

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region øst drives det totalt seks MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 2.

Empleador: BUFETAT ØST MULTISYSTEMISK TERAPI BEHANDLING AVD SKI.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:06406c8a-37a1-4451-ab1d-2097db384ab6.

Ver las 454 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: