Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Autores y otros escritores > Majstor/ica Pozornice

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Autores y otros escritores en Croacia

Majstor/ica Pozornice

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Autores, periodistas y lingüistas › Autores y otros escritores.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Authors, journalists and linguists › Authors and related writers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Gradsko satiričko kazalište „KEREMPUH“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, ovim putem objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto MAJSTOR POZORNICE (M/Ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje).

Uvjeti :

- VŠS ili SSS tehničkog smjera,

- 2 godine radnog staža,

- probni rad 2 ili 4 mjeseca ovisno o stručnoj spremi.

Opis poslova:

- prisustvuje mjeračkim tehničkim probama, izrađuje tlocrte za pokuse i predstave i priprema markirnu scenografiju za pokuse,

- brine o ispravnosti pozorničkog postrojenja, tehničkih pomagala i scenografije,

- sudjeluje pri utovaru i istovaru scenske opreme kod gostovanja,

- radi i organizira ostale poslove po nalogu majstora pozornice – voditelja i voditelja tehnike,

- u vrijeme odsutnosti majstora pozornice – voditelja preuzima njegove poslove i odgovornosti.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • preslik svjedožbe/diplome,
  • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Isključivo sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju.

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Zagreb, Prolaz Fadila Hadžića 3, u roku od 8 dana o dana objave 28.2.2024.g., s naznakom za koje radno mjesto se podnose.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 2 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Gradsko satiričko kazalište Kerempuh.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: PROLAZ F. HADŽIĆA 3, ZAGREB

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 06 de Marzo de 2024, y con identificador de la vacante:2464187.

Ver las 2 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Autores, periodistas y lingüistas › Autores y otros escritores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: