Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Médicos especialistas > Lege I Spesialisering, Infeksjonssjukdommar - To Vikariat

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lege i spesialisering, infeksjonssjukdommar - to vikariat

Trabajos en Noruega (Hordaland) de Médicos especialistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4141805976 Presentasjon av stillingen:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig to vikariater for 12 mnd for lege i spesialisering, LIS 3, i Infeksjonssjukdommar. Ei av stillingane

er ledig frå 01.01.2020 og den andre frå 01.03.2020.

I desse vikariata tilbyr vi spesialistutdanning som dekkjer den kliniske delen av utdanningsløpet i infeksjonssjukdommar.

Infeksjonsseksjonen diagnostiserar og behandlar pasientar med ulike infeksjonsjukdommar. Seksjonen har to sengepostar med til saman 24

senger, inkludert ei overvakingseining. Seksjonen driv også ein ortopedisk

infekjonspost med 14 sengar i samarbeid med Ortopedisk avdeling. I

poliklinikken utgjer oppfølging og behandling av kroniske virussjukdommar som

HIV og viral hepatitt ein vesentlig del. Seksjonen har dessutan ei omfattande

tilsyns- og rådgjevingsverksemd. Nasjonal Kompetansetjeneste for tropiske

infeksjonssykdommer er faglig og organisatorisk underlagt infeksjonsseksjonen. Saman

med Klinisk instititutt 2, Universitetet i Bergen, har seksjonen ei stor

forskingsverksemd, særskilt innanfor alvorlege bakterielle infeksjonar,

antimikrobiell resistens og tropesjukdommar. Infeksjonssseksjonen har i alt 10

overlegar med hovudstilling på sjukhuset og ein overlege/professor i

bistilling, samt 8 stillingar for legar i spesialisering.

Medisinsk avdeling har i tillegg til infeksjonssjukdommar einingar for blodsjukdommar, fordøyelsessjukdommar, nyresjukdommar og endokrinologi, til

saman 68 senger. Avdelinga driv i tillegg stor poliklinikk samt ei eining for

endoskopisk undersøking. Behandling av pasientar ber preg av øyeblikkeleg hjelp

med stort press på sengene medan elektiv verksemd i hovudsak går føre seg på

dageining, poliklinikk og på eining for endoskopisk undersøking.

Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må legge fram godkjend politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i avdelinga sine ulike aktivitetar.
 • Deltaking i avdelingas forvaktsordning.
 • Deltaking i Medisinsk avdeling og Infeksjonsseksjonen si undervising av legar i utdanningsstillingar.
 • Deltaking i kvalitetsforbetringsarbeid og forsking.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjend teneste som etter gjeldande regelverk kan leggjast til grunn for tilsetting i LIS 3-stilling i infeksjonssjukdommar.
 • Søkjar må meistre norsk munnleg og skriftleg.
 • Indremedisinsk erfaring blir vektlagt.
 • Noko forskingserfaring er eit ønskje.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer etter lege med interesse for indremedisin og infeksjonssjudommar.
 • Bør ha stor arbeidskapasitet og gode evner til arbeid med pasientar, ikkje minst dei som treng øyeblikkelig hjelp.
 • Vedkommande bør vere godt motivert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner, inkludert evne til å arbeide i tverrfaglege team.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stimulerande arbeidsmiljø i ei aktiv seksjon, i ei avdeling med høg fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervising og forsking.
 • Gode tilhøve for deltaking i forsking.
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon

Trond Bruun, Seksjonsoverlege, 55975657

Arbeidsstad

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:4141805976

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 27.10.2019

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 466 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:12091910000220.

Ver las 718 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: