Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ledige stillinger ved Hammerfest politistasjon - Politiet, Finnmark pd

Oferta de empleo en Noruega (Finnmark) de Inspectores de policía y detectivesClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.
Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives.

Descripción de la oferta de trabajo:

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet med de andre politidistriktene i Norge etablere en ny tjenestestruktur for å skape et mer robust og enhetlig politi i henhold til Nærpolitireformen. I tillegg til geografisk driftsenhet, består den nye organisasjonsmodellen av fem funksjonelle driftsenheter(Felles enhet for operativ analyse, PST, Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Felles enhet for påtale og Felles enhet for etterretning, forebyggende og etterforskning). Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes og støttes av stab for virksomhetsstyring, HR/HMS og kommunikasjon. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 400 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk, alternativt skal disse bringes med i et eventuelt intervju. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Vi søker etter nye medarbeidere til faste stillinger som politibetjent 2/1(SKO 1459/1457) ved Hammerfest politistasjon.Hammerfest politistasjon kjennetegnes av ansatte med variert bakgrunn, og har et spenn fra nyutdannede til mer erfarne politibetjenter. Seksjonen har et høyt operativt nivå, stor kompetanse på politiarbeid på stedet og evner til sammen å gjøre en innsats når det behøves. Vi har et miljø hvor den enkelte gis ansvar og anledning til å utvikle seg. Som følge av nærpolitireformen er Hammerfest politistasjon under endring, og vil fra 01.02.18 være en del av Hammerfest politistasjonsdistrikt. Stillingene vil være underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskningVåre medarbeidere må kjenne seg igjen i verdiene fra medarbeiderplattformen: være modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på.Tilsetting skjer etter vilkår i Lov om statsansatte og personalreglementet for tjenestemenn i Politi- og lensmannsetaten. Det stilles krav om plettfri vandel ved ansettelse i Politi- og lensmannsetaten, og at politiattest (uttømmende og utvidet) vil bli innhentet, jfr. Politiloven §18 og Politiregisterloven §41. Politi- og lensmannsetaten er i utvikling, og det tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver som følge av sentrale endringsprosesser.Arbeidsoppgaver
  • Utføre målrettet ordens-, trafikk og forebyggende tjeneste i en kombinasjon av aktiv tjeneste og beredskapsvakt.
  • Politiarbeid på stedet
  • Forebyggende politiarbeid
  • Teknisk og taktisk etterforskning.
  • Andre oppgaver tillagt av ledelsen.
Kvalifikasjoner
  • Bestått Politi(høg)skolen
  • Være, eller snarlig kunne bli operativt godkjent i minimum IP-kategori 4.
  • For stilling som politibetjent 2 må kompetansekrave

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Finnmark.

Ver 85 ofertas de trabajo en "Finnmark" (Noruega).

Fecha de inicio: 22/10/2017.

Nº de vacantes: 5.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Finnmark pd.

Dirección: Rådhussvingen 1 9600 HAMMERFEST.

Ver las 24 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ledige stillinger ved Hammerfest politistasjon - Politiet, Finnmark pd. Noruega, 22 Oct. 2017.

Politioverbetjent ved politiets ATK-senter - Utrykningspolitiet. Noruega, 20 Oct. 2017.

Avsnittsleder etterforskning - Karmøy lensmannsdistrikt. Noruega, 19 Oct. 2017.

FEE - Seksjon for kriminalteknisk - politioverbetjent event politibetjent 3/2 - Sør-Øst politidistrikt. Noruega, 05 Oct. 2017.

Seksjon for statlige aktører søker strategisk analytiker. Noruega, 01 Oct. 2017.

Spennende vikariat som politioverbetjent innen etterretning - Taktisk etterforskningsavdeling. Noruega, 30 Sep. 2017.

Seksjon for etterretning søker to politiførstebetjenter til faste stillinger knyttet til akkreditering av flyplassansatte - Taktisk etterforskningsavdeling. Noruega, 30 Sep. 2017.

Politioverbetjent ved andre studieår (vikariat) - Politihøgskolen. Noruega, 29 Sep. 2017.