Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud > 5 Ledige Helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiarstudent Stillingar Fast 15% Stilling - Sundheimen

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ledige helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiarstudent stillingar fast 15% stilling - Sundheimen

Oferta de trabajo en Noruega de Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Personal care workers in health services not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?

Ønskjer du deg fast stilling, med gode kollegaer og varierte oppgåver? Me søkjer etter deg som er engasjert, fleksibel og har fokus på høg kvalitet for brukarane våre.

Sundheimen, lokalisert i Skogsvågskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 -- 10 pasientar. Sundheimen har både korttids og langtidspasientar.

Arbeidsoppgåver:

 • Pasientretta oppgåver i sjukeheimsavdeling
 • Dagleg avdelingsarbeid
 • Ha fokus på pasientar og bidra til tverrfagleg samarbeid
 • Delegert ansvar for medikamenthandtering blir vurdert
 • Sørgje for god samhandling og dokumentasjon i gjeldande fagsystem

Kvalifikasjonar:

 • Ønskjeleg med fagbrev i helsefag eller er student i helsefag/sjukepleie
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring med arbeid frå sjukeheim

Personlege eigenskapar:

 • Ønskjer å jobbe med eldre, sjuke mennesker
 • Har god evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er lærelysten, tar ansvar og nyttar kunnskap i praksis
 • Du er løysningfokusert, engasjert, kompetent, fleksibel og positiv
 • Ønskjer om å skape gode augneblikk for pasientar
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive
 • Du er trygg i dialog med pårørande og kommuniserer tydeleg
 • Du er open for nye utfordringar

Anna:

Dette er faste stillingar som er ledige frå snarast. Oppstart etter avtale. Stillingane inngår i årsplan med 16 arbeidshelger pr år.

Vi tilbyr:

 • Fast 15-20% stilling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Eit godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og ein arbeidsplass der me kan leggje til rette for fagleg utfordringar og utvikling

Kontakt:

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Janne Thode, Tlf: +47 56339720, Mobil +47 45044569, Epost: janne.thodeoygarden.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Sundheimen , lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 -- 10 pasientar. Sundheimen har både korttids og langtidspasientar.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 5.

Empleador: SUNDHEIMEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:e1fc3921-f6dc-40b2-a5e4-25f604b2e256.

Ver las 385 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: