Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > Lærerstillinger Skoleåret 2024/2025 I Rakkestadskolen

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lærerstillinger skoleåret 2024/2025 i Rakkestadskolen

Empleos de Maestros de enseñanza primaria en Viken (Noruega)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole.

Det vil fra 1. august 2024 være ledige lærerstillinger (hovedsakelig vikariater) både på barne- og ungdomstrinnet i

Rakkestad kommune.

Hva vi ser etter

Alle søkere med godkjent utdanning for hele grunnskoleløpet er velkomne som søkere. Vær oppmerksom på følgende kompetansekrav til lærere i grunnskolen utdannet etter 1.januar 2014:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet
 • 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet.
 • Barnehagelærere må ha 60 studiepoeng videreutdanning for undervisning i barneskolen.

Arbeidsoppgaver

Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole.

Det vil fra 1. august 2024 være ledige lærerstillinger (hovedsakelig vikariater) både på barne- og ungdomstrinnet i Rakkestad kommune.

Ønsker du å jobbe i Norges beste entreprenørskapskommune? Rakkestadskolen har hatt entreprenørskap og elevbedrift på timeplanen siden 1996.

Ansatte og elever jobber sammen i Office365 og Skooler.

Nyansatte får tilbud om et introduksjonsprogram og veiledning. Det er gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving.

Resultatene i elevundersøkelsen viser at Rakkestadskolen har generelt høy trivsel.

Er du motivert til å være med og gjøre skolen bedre for elever og lærere, da er Rakkestadskolen noe for deg.

En lærer i Rakkestadskolen skal

 • være en tydelig og aktiv klasseleder
 • ha gode fagkunnskaper og være en som kan begeistre
 • ha evnen til å sette seg inn den enkelte elevs sosiale og kulturelle kontekst
 • være med på å skape endring og utvikling

Rakkestadskolen kan tilby:

 • en arena for refleksjon - erfaringsdeling - deltakelse
 • et godt arbeidsmiljø og godt kvalifiserte medarbeidere
 • tydelig ledelse som setter mål, motiverer og gir støtte

Sammen kan vi hjelpe elevene å skape framtidsdrømmer og gi dem lyst på livet.

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Søker bør ha gode IT-kunnskaper og det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Rakkestadskolen ønsker seg søkere med relevant undervisningskompetanse i minimum to av skolens fag. Skolenes

behov legges til grunn for hvilke fagkombinasjoner som vil bli prioritert ved tilsetting.

På alle barneskolene er det behov for søkere med kompetanse i spesialundervisning (ønskelig med 60 studiepoeng videreutdanning i spes.ped.). I tillegg har barnetrinnet behov for kompetanse i engelsk og kroppsøving.

For alle søkere med allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning er det viktig at det framkommer hvilke fag en har fordypning i. For tilleggsutdanning må det komme fram fag og antall studiepoeng.

Vi kan tilby

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • godt arbeidsmiljø
 • gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Lærere som tilsettes i Rakkestad kommune med mindre enn 6 års ansiennitet forskutteres tilleggsansiennitet slik at de får i alt 6 års ansiennitet.

For ansettelse i grunnskole kreves at du oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.

Alle søkere med godkjent utdanning for hele grunnskoleløpet er velkomne som søkere. Vær oppmerksom på følgende kompetansekrav til lærere i grunnskolen utdannet etter 1.januar 2014:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet
 • 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet.
 • Barnehagelærere må ha 60 studiepoeng videreutdanning for undervisning i barneskolen.

Tilsetting i grunnskolen er betinget av at det før tiltredelse kan legges frem politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden).

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig og gi opplysninger om hvilke trinn og undervisningsfag du er kvalifisert for å undervis i, gjerne også hvilke trinn du helst vil jobbe med.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Tilsettingen starter i mars og vil foregå helt fram til skolestart etter de behov som oppstår.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottakrakkestad.kommune.no

Vi tilbyr

Vi kan tilby

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • godt arbeidsmiljø
 • gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Lærere som tilsettes i Rakkestad kommune med mindre enn 6 års ansiennitet forskutteres tilleggsansiennitet slik at de får i alt 6 års ansiennitet.

For ansettelse i grunnskole kreves at du oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.

Alle søkere med godkjent utdanning for hele grunnskoleløpet er velkomne som søkere. Vær oppmerksom på følgende kompetansekrav til lærere i grunnskolen utdannet etter 1.januar 2014:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet
 • 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet.
 • Barnehagelærere må ha 60 studiepoeng videreutdanning for undervisning i barneskolen.

Tilsetting i grunnskolen er betinget av at det før tiltredelse kan legges frem politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden).

Kontaktperson

Halvor Kjeve, Rektor Bergenhus skole, tlf: 40437368

Borghild Johanne Øby, Rektor Kirkeng skole, tlf: 48942109

Lars Øyvind Fagerhøi, Rektor Rakkestad ungdomsskole, tlf: 41494711

Lena Merethe Hågensen, Rektor Os skole, tlf: 40448242

Om arbeidsgiveren:

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8350 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 4 områder som yter tjenester til kommunens innbyggere.

País del trabajo: Noruega.

Región: Viken.

Ver 322 ofertas de trabajo en "Viken" (Noruega).

Número de puestos: 10.

Empleador: RAKKESTAD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:b0d4f2f9-4346-482a-ad94-2d46face18c8.

Ver las 165 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: