Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar de Especialistas en políticas de administración en Sogn og Fjordane (Noruega)

Jobbspesialist, Samarbeidsprosjekt Mellom Nav Og Helse Førde - Indre Sogn PsykiatrisenterClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

NAV har kontor i alle kommunar i fylket, og yter eit brett spekter av tenester til befolkninga. Hovudmåla er å hjelpe innbyggarar som treng bistand for å skaffe seg arbeid eller bli i arbeid og å yte service til arbeidsgjevarar ved å skaffe kompetent arbeidskraft. I dette arbeidet jobbar vi tett med helsevesenet, utdanningsinstitusjonar og andre viktige aktørar. Indre Sogn psykiatrisenter og NAV skal i byrjinga av 2018 starte eit samarbeidsprosjekt som skal bidra til at menneske med psykiske problem og/eller rusproblem kan komme i ordinært arbeid. Prosjektet arbeider etter metoden IPS (Individual placement and support) som forsking synar har gjeve gode resultat når det gjeld sysselsetting. I samband med dette har vi ledig to prosjektstillingar for 3 år som jobbspesialist, med mogelegheit for fast tilsetjing. Organisatorisk vil ein av stillingane vere tilsett i NAV og ein i Helse Førde/Indre Sogn psykiatrisenter, men begge vil ha sin faste arbeidsplass på Indre Sogn psykiatrisenter (Sogndal).Arbeidsoppgåver
 • Jobbe systematisk med personar for at dei skal få og beholde ordinært arbeid.
 • Identifisere personar sine interesser, evner, sterke og svake sider og korleis desse kan koblast til aktuelle jobbar
 • Skape dialog og bygge nettverk inn mot regionalt og lokalt næringsliv
 • Engasjere både jobbsøkar og samarbeidspartar
 • Del av behandlingsteamet ved Indre Sogn psykiatrisenter
 • Samarbeide tett med NAV kontor, arbeidsgjevarar oa
Kvalifikasjonar
 • Like og eigne seg til oppsøkande og kontaktskapande arbeid ut mot arbeidsmarknaden
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Fleksibel og løysingsfokusert
 • Motivator
 • Relevant erfaring
 • Førarkort
 • Personlege eigenskapar
 • Utdanning er aldri ei ulempe, men det er ikkje spesifikke krav til utdanning eller utdanningsretning
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst, høgare løn kan vurderast for spesielt kvalifiserte søkjarar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Relevant opplæring
 • Bil til disposisjon i arbeidstida
Andre opplysningar
 • Mer enn 100 reisedager
KontaktinformasjonKaren Hovlid, Prosjektleiar, (+47) 94289351Øyvin Myrmel, Adm. sjef Indre Sogn psykiatrisenter, (+47) 41530396Arbeidsstad Sogndal Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse FørdeRef. nr.:3598631469Stillingsbrøk: 100%EngasjementStartdato: 01.02.2018Sluttdato: 31.01.2021Tal på stillingar: 2Søknadsfrist: 19.11.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3598631469∁any_id=57830204&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 78 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Førde.

Dirección: 6851 SOGNDAL.

Ver las 452 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Veileder, førstekonsulent (0331-2017-09) - NAV Nordre Aker. Noruega, 03 Dic. 2017.

Seniorkonsulent / Rådgiver. Noruega, 03 Dic. 2017.

Førstekonsulent/ rådgjevar / seniorrådgjevar - vikariat til FHA - NFD 27/17. Noruega, 01 Dic. 2017.

Konsulent ID 543. Noruega, 01 Dic. 2017.

IPS jobbspesialist - IPS jobbspesialist. Noruega, 01 Dic. 2017.

Opptak og eksamen. Noruega, 01 Dic. 2017.

Konsulent eksamen og dokumentasjon. Noruega, 30 Nov. 2017.

Driftskonsulent - Samordna hjemmetjenester. Noruega, 29 Nov. 2017.