Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Inspecteur huisvestingscontrole (m/v/x). RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Oferta en Bélgica (RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST) de Especialistas en políticas de administraciónClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen : Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie : Specialisten op administratief gebied : Specialisten op het gebied van beleidsadministratie.

Descripción de la oferta de trabajo:
NEDERLANDS

De inspectie van het Ministerie zorgt ervoor dat het recht van alle huurders op behoorlijke huisvesting gerespecteerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om te garanderen dat de normen opgelegd door de Brusselse Huisvestingscode nageleefd worden, beschikt de directie Gewestelijke Inspectie over: - drie onderzoekscellen met inspecteurs en architecten, die de staat waarin de woningen verkeren controleren, - een sociale cel die enkel optreedt voor de huurders van wie de woning niet langer verhuurd mag worden, -  een juridische cel, - een administratieve cel, - een financiële cel. In die context neemt ze de nodige maatregelen om de woningen te verbeteren en te moderniseren, op aansporende en zo nodig op repressieve wijze. Ze speelt ook een maatschappelijke rol en informeert het publiek. - De inspecteur wordt opgenomen in een van de inspectiecellen die 6 personen tellen (1 architect, 4 inspecteurs, 1 administratieve medewerker) die collegiaal samenwerken. Jobinhoud: - Je verzorgt de volledige opvolging van de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent. Het gaat om een honderdtal dossiers per jaar, los van het aantal bezoeken waaraan je deelneemt als begeleider. - Dagelijks verricht je, altijd samen met een collega, bezoeken aan woningen om na te gaan of de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, zoals omschreven op basis van artikel 4 van de Brusselse Huisvestingscode, nagekomen worden. Voor de dossiers waar jij verantwoordelijk voor bent, stel je een gedetailleerd en volledig technisch verslag op, waarbij een schema van de woning en een fotoreportage worden gevoegd. - Je formuleert een voorstel van gemotiveerde beslissing naargelang het aantal, de aard en de zwaarte van de vastgestelde tekortkomingen. Dit omvat ook een raming van de administratieve boete. - Je bent het aanspreekpunt voor de betrokken partijen (huurder, verhuurder ...) wat betreft de technische aspecten van het dossier. Je hebt ook contacten met advocaten, gemeenten en verenigingen. - Je ontmoet verhuurders die in overtreding zijn, en je stelt hen een technisch gesprek voor, na kennisgeving van de beslissing over hun woning, en je neem in dit verband een adviserende rol op.

ProfielOpleiding - diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie - diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie - getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School - diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan - - diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. - Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt. Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor. - Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking. Kennis- Goede kennis van de pathologie van woongebouwen; - Goede kennis van de artikelen 4 tot 14 van de Brusselse Huisvestingscode. - Grondige kennis van de minimumvereist

Servicio de empleo de origen: Actiris, Servicios Públicos de Empleo, Bélgica.

País del trabajo: Bélgica.

Región: RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.

Ver 1433 ofertas de trabajo en "RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST" (Bélgica).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Empresa: Gelieve te mailen naar ndebastcvReemplazar por una arrobaactiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie..

Contacto: ndebastcvReemplazar por una arrobaactiris.be

Ver las 424 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

tewerkstellingsconsulent (m/v). Bélgica, 17 Ene. 2018.

Inspecteur huisvestingscontrole (m/v/x). Bélgica, 14 Ene. 2018.

HR Adminstration Manager, (h/f). / HR Adminstration Manager, (m/v).. Bélgica, 14 Ene. 2018.

Secretaire administratif/ve educateur/trice, (h/f). Niv. B / Administratief secretaris opvoeder, (m/v).. Bélgica, 14 Dic. 2017.

Gestionnaire de l'espace public, (h/f/x). / Beheerder Van De Openbare Ruimte (m/v/x).. Bélgica, 03 Dic. 2017.

Assistant administratif - facturation, (h/f). CPE OIP YG. Bélgica, 24 Nov. 2017.

Manager, (h/f) - (réf.: 2017-A49) / Manager (m/v) - (réf.: 2017-A49). Bélgica, 24 Nov. 2017.

Coordinateur/trice des acquisitions de programmes jeunesse, (h/f). Bélgica, 24 Nov. 2017.