Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Directores de publicidad y relaciones públicas > Informasjonssikkerhetsleder I Tolletaten

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Informasjonssikkerhetsleder i Tolletaten. Oslo. Noruega

Vacantes en Oslo (Noruega) de Directores de publicidad y relaciones públicas

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de ventas, comercialización y desarrollo : Directores de publicidad y relaciones públicas.

Managers : Administrative and commercial managers : Sales, marketing and development managers : Advertising and public relations managers

Descripción de la oferta de trabajo:

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til næringslivets konkurranseevne blir stadig mer synlig. For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget må Tolletaten ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter for etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Et av de største er innen avansert dataanalyse og digital etterretning.

I utførelsen av sitt samfunnsoppdrag behandler Tolletaten store og viktige informasjonsverdier relatert til import og eksport av varer, kontroll av etterlevelse av en rekke lover og regler, og til bekjempelse av kriminalitet. Arbeidet med informasjons­sikkerhet er derfor av svært viktig betydning i virksomheten.

Tolletaten skal tilsette ny informasjonssikkerhetsleder som hovedansvarlig for fagområdet. Som informasjonssikkerhetsleder vil du samarbeide tett med etatens øvrige sikkerhetsfunksjoner, systemutviklere, IT-arkitekter, nettverksarkitekter, driftsarkitekter, andre samarbeidende myndigheter og eksterne samarbeidspartnere. Du vil ha ansvaret for å videreutvikle og følge opp etatens styringssystem for informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhetsleder vil rapportere til avdelingsdirektør for IT-styring i Tolletatens IT-divisjon.

Informasjonssikkerhetsleder har ansvar for å være pådriver og støtte til ledelsen og organisasjonen i informasjonssikkerhetsarbeidet. Som informasjonssikkerhetsleder må du derfor trives med å være i en ledende rolle, kunne kommunisere godt med både ledelsen, systemeiere, fagspesialister og øvrige medarbeidere i etaten, skape engasjement og god sikkerhetskultur, og bruke tid på å bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere og nøkkelpersoner. Stillingen krever dybdeforståelse av teknologi og de sikkerhetsutfordringer man møter i en stadig mer digital hverdag.

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle og operasjonalisere etatens styringssystem for informasjonssikkerhet, som inngår i det helhetlige ledelsessystemet for sikkerhet og beredskap i etaten
 • sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er basert på virksomhetsforståelse, risikobasert tilnærming og proaktiv metodikk
 • kontrollere at internt og eksternt regelverk innen informasjonssikkerhet etterleves
 • følge opp risiko- og trusselbildet innen informasjonssikkerhet for etaten
 • følge opp gjennomføring av verdivurderinger og risikoanalyser, samt forvalte metodikk for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet
 • informere og kommunisere retningslinjer og anbefalinger på fagfeltet informasjonssikkerhet til hele virksomheten på alle nivåer
 • oppfølging av hendelser relatert til informasjonssikkerhet, avvikshåndtering og sikkerhetsgjennomganger
 • rådgi virksomheten og brukere innen sikker utvikling, vedlikehold, drift, bruk av informasjonssystemer og korrekt behandling av sensitiv informasjon
 • sette krav til internopplæring og delta i kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innen sikkerhetsområdet
 • faglig rådgivning innen informasjonssikkerhet, inkludert deltagelse i større utviklingsprosjekter der informasjonssikkerhet er spesielt viktig, samt i etatens sikkerhetsforum

Kvalifikasjonskrav

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad, men bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse og tilleggsutdanning kan erstatte kravet om mastergrad
 • dokumentert erfaring innen informasjonssikkerhet i virksomheter med omfattende og variert IT-portefølje
 • god kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeid samt krav til håndtering av personopplysninger
 • solid kunnskap om informasjonssikkerhet knyttet til oppfølging av ekstern IT-drift og skytjenester
 • kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl.a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • solid kompetanse og erfaring i verdi- og risikovurdering
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • plettfri vandel

Det er en fordel om du har :

 • gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • erfaring med sikkerhetslovens krav til IT-systemer og infrastruktur vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • årvåken og nysgjerrig
 • analytisk
 • god evne til planlegging og strukturering
 • høy gjennomføringsevne
 • selvstendig og helhetsorientert
 • god formidlingsevne
 • god på relasjonsbygging og samarbeid
 • beslutningsdyktig og målbevisst
 • kreativ og løsningsorientert
 • evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 790 000 930 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Kari Anne Støkken på tlf 909 38 172. For mer informasjon om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1267 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: TOLLETATEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:d64a6e02-bad8-41fe-8df8-c9887ae6eca5.

Ver las 18 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de ventas, comercialización y desarrollo : Directores de publicidad y relaciones públicas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: