Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Helgestillingar - Avlastninga. Hordaland. Noruega

Ofertas de trabajo en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Sak.17/1075Det er ledig frå snarast 3 helgestillingar p.t. ved Avlastninga i sone Øystese.Avlastninga er ein omsorgs-/og avlastningsbustad for barn og unge med autisme og personar med psykisk utviklingshemming. Avdelinga held til på Bjørketeigen i Øystese.Stillingane er for tida knytt til arbeid retta mot barn og unge med autisme og inneber arbeid i turnus, kvar 3.helg. Ein av stillingane er kvilande nattevakt og dei to andre er på dag/kveld. Stillingstorleik er ca. 30 %. Du får meir informasjon om stillingsstorleik og arbeidsoppgåver ved å ta kontakt med gruppeleiar.Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Me søkjer vernepleiar/helsefagarbeidar/barne- og ungdomsarbeidar. Dersom det ikkje søkjer kvalifiserte søkjarar, kan andre søkjarar også vera aktuelle.
 • Har du arbeidserfaring med barn/unge som har autisme, er det ei føremon.
 • Du må beherske norsk skriftleg og munnleg++Me ønskjer at du:++Taklar utfordringar på ein roleg måte. Har god forståing og interesse for arbeid med barn og unge med autisme.I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
 • Serviceinnstilt og imøtekomande
 • Tek ansvar og er profesjonelle
 • Samarbeider med andre
 • Deler kompetanse og er nytenkjandeAlle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.Kontaktperson: gruppeleiar An-Magritt Byrkjeland -- 56558684/970 79 638E-post: anbyReemplazar por una arrobakvam.kommune.noMe kan tilby:Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystemGode pensjons-/og forsikringsordningarGodt arbeidsmiljøSøknadsfrist: 27. august 2017Søk via vårt digitale søknadssenter.Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

  Generell informasjon:Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

  Lenke: http://felles

  Søknadsfrist: 27. august

  Arbeidsgiver: Kvam Kommune

  Sted: Kvam Kommune

  Hentet fra: www.kvam.kommune.no

  Se annonse

 • Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

  País del trabajo: Noruega.

  Región: Hordaland.

  Ver 284 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

  Fecha de inicio: 13/08/2017.

  Nº de vacantes: 3.

  Alojamiento facilitado: No.

  Traslado incluido: No.

  Se requieren cualificaciones profesionales: No.

  Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

  Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

  Empresa: Kvam Kommune.

  Dirección: 5600 NORHEIMSUND.

  Ver las 2,234 ofertas de trabajo de ofertadas.

  Ofertas de trabajo similares:

  80 % stilling som sykepleier ved Rolvsrud Omsorgsbolig - Lørenskog kommune. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Fast vernepleier/miljøteraputstilling ved Stokka - Stavanger kommune. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Sykepleier (Ref.nr: 4569). Noruega, 19 Oct. 2017.

  Sykepleier - Urologi - sengepost. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Er du sykepleier og ønsker spennende utfordringer?. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Vi søker sykepleier / vernepleier - natt til Døgnenhet for utredning og behandling - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Vi søker sykepleier til Døgnenhet for utredning og behandling - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.

  Sykepleier/spesialsykepleier søkes til Kreftklinikken, Avdeling for blodsykdommer - Oslo universitetssykehus HF. Noruega, 19 Oct. 2017.