Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Economistas > Glavni/a Tajnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta en Croacia de Economistas

Glavni/a Tajnik/ca

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Glavni tajnik provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Saveza te odluka i zaključaka Skupštine Saveza, Izvršnog odbora i predsjednika Saveza, te osobito obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- zastupa Savez

- odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obvezama Saveza

- odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg programa i financijskog plana te izvještaja o radu i financijskog izvještaja Skupštini Saveza

- nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza

- obavlja stručne i administrativne poslove

- odgovara za pripremu materijala za sjednice tijela Saveza

- vodi poslove sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Saveza

- skrbi o usklađenosti akata Saveza sa zakonskim propisima i Statutom HOO-a

- skrbi o suradnji Saveza s pripadajućim međunarodnim organizacijama sporta te

savezima gimnastičkog sporta drugih država

- surađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, HOO-om i drugim organizacijama od važnosti za gimnastički sport

- surađuje sa županijskim, gradskim i općinskim gimnastičkim savezima te gimnastičkim

klubovima na razvoju i unapređenju gimnastičkog sporta

- vodi i ažurira evidenciju članica Saveza (popis) te je odgovoran za omogućavanje

svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu

- odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika sa sjednica Skupštine nadležnom uredu

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza

- organizira pristup medijima i promociju gimnastičkog sporta

- planira djelatnost Saveza i suradnju s partnerima u ostvarivanju prihoda kroz marketinšku i drugu gospodarsku djelatnost za realizaciju programa Saveza, sukladno odredbi članka 16. ovog Statuta

- osigurava javnost rada Saveza i informira sve članice o podacima bitnim za njihov rad i funkcioniranje u okviru Saveza

- rukovodi Stručnom službom Saveza

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama

Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Saveza.

Slanje životopisa i motivacijskog pisma na hgshgs.hr

Sukladno Statutu HGS-a (čl. 56.), za glavnog tajnika može biti birana osoba koja

ispunjava minimalno sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da posjeduje visoku stručnu spremu, odnosno odgovarajuću stručnu spremu prema važećim propisima o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

- da ima pet godina iskustva na poslovima visoke stručne spreme

- da poznaje rad na računalu

- da se nije ogriješila o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma

- da nema zapreke iz članka 111. stavci 1. i 2., odnosno iz članka 114. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama

- da se samostalno koristi engleskim jezikom u govoru i pismu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Empleador: HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ.

Instrucciones para solicitar:

Email: hgshgs.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 22 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:2491700.

Ver las 88 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: