Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovaquia > fisioterapeuta > Fyzioterapeuti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fyzioterapeuti. Nitriansky kraj. Eslovaquia

Oferta de fisioterapeuta en Nitriansky kraj (Eslovaquia)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Fisioterapeutas › fisioterapeuta.

Traducción de la profesión: Špecialisti › Špecialisti v zdravotníctve › Ostatní špecialisti v zdravotníctve › Fyzioterapeuti.

Descripción de la oferta de trabajo:

Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne:

a) posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti osoby,

b) plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia,

c) zhodnocuje stav osoby a určuje fyzioterapeutické postupy v závislosti od zistených potrieb,

d) využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,

e) vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej,

f) určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu,

g) meria fyziologické funkcie osobe v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti,

h) vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby, posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,

i) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na základe odporúčania lekára samostatne vykonáva

a) kinezioterapiu, respiračnú fyzioterapiu a inhalačnú liečbu,

b) aktívne cvičenia a aktívne asistované cvičenia, pasívne cvičenia, rezistované cvičenia s využitím mechanoterapie, kineziotejpingu a hydrokinezioterapie,

c) reflexnú periostálnu a segmentálnu masáž,

d) fyzioterapeutickú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,

e) komplexnú fyzikálnu terapiu, aplikuje fyziatrické, balneologické a elektroterapeutické procedúry (mechanoterapia, svetloterapia, termoterapia, kryoterapia, balneoterapia a elektroterapia galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi).

Výhody:Základná zložka 1 102,01 fyzioterapeuta bez špecializácie, 1 307,88 € fyzioterapeut so špecializáciou v zmysle zákona č. 578 2004 Z.z. , základná zložka mzdy je ďalej upravovaná podľa rokov odbornej praxe a ďalšie plnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

- výhodné závodné stravovanie

- príspevok darcom krvi po získaní plakety

- príspevok pri narodení dieťaťa pre členov ZOO

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti

- príspevok pri živelných pohromách

- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka

- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru

- príspevok pri odchode do starobného dôchodku

- príplatok za zastupovanie

- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce

- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce

- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce

- odmeny z príležitosti životného jubilea

- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň

- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie

- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Nitriansky kraj.

Ver 88 ofertas de trabajo en "Nitriansky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 3.

Empleador: Fakultná nemocnica Nitra.

Instrucciones para solicitar:

romana.tamasovafnnitra.sk , romana.tamasovafnnitra.sk , PhDr. Romana Tamášová

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:1000000024823627.

Ver las 110 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Fisioterapeutas › fisioterapeuta ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: