Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Forskningssykepleier - Urologisk Poliklinikk

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forskningssykepleier - Urologisk poliklinikk. Rogaland

Ofertas de empleo en Noruega (Rogaland)

Clasificación del trabajo: .

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland.

Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver.

Les mer på www.helse-stavanger.no.Vi har ledig 100% stilling vikariat som forskningssykepleier ved urologisk poliklinikk.

Varighet 2,5 år grunnet pågående doktorgradsarbeid, oppstart fra og med snarest.Urologisk poliklinikk har 6 sykepleierstillinger inkl. avdelingssykepleier + 1 forskningssykepleier og 1 hjelpepleierstilling.

Vi er en aktiv poliklinikk med over 10.000 polikliniske og 1000 inneliggende pasienter årlig.

Av dem er ca.

2000 sykepleierkonsultasjoner.

Urologi er et omfattende fagområde for sykdommer i nyre, blære, prostata og nedre urinveier.

En stor del av pasientene blir utredet og behandlet for en kreftdiagnose.

Vi har et aktivt forskningsmiljø i utvikling og har ambisjoner å styrke dette miljø enda mer de kommende år.

Avdelingen deltar for tiden i et større forskningsprosjekt med internasjonale samarbeidspartnere og vi har per i dag en lege og en sykepleier i pågående Ph.D. prosjekter.Den utlyste stilling vil kreve et godt samarbeid med både sengepost og poliklinikk i forhold til oppstart av prosjekter og videre oppfølging.

Sykepleietjenesten har som mål å styrke den sykepleiefaglige delen i arbeidet med den urologiske pasienten.

Et helhetlig menneskesyn og respekt for det enkelte menneske er grunnlaget for vårt arbeid i urologisk avdeling.

I stillingen som forskningssykepleier vil du samarbeide med legetjenesten på forskjellige prosjekter i avdelingen.

I tillegg vil du som forskningssykepleier også jobbe for å utvikle og fremme den sykepleiefaglige og pasientrettede innsats i avdelingen.Arbeidsoppgaver

 • Inkludere og følge opp pasienter i pågående prosjekter/studier i avdelingen bl.a. i forbindelse med biobank prosjektet SOLIDTH-Prostata.
 • Samarbeide med stipendiater og legetjenesten som har ansvar for studier og prosjekter.
 • Undervise fagpersonell samt veilede kolleger.
 • Delta i forkningsmøter i avdelingen.
 • Mulighet for egne studier.
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med erfaring i urologi - ønskelig med operasjonssykepleieutdanning.
 • Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.

  Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå.

  Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

  Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning
 • Sykepleie
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
Personlige Egenskaper
 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • Evne til fleksibilitet og oversikt
 • Motivert til faglig utvikling og interesse for forskningsarbeid
 • God evne til å arbeide i team
 • Motivert og interessert i undervisning/veiledning av pasienter
 • Faglig dyktighet, kommunikasjonsevner, fleksibel og initiativrik, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr