Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > Sociólogos, antropólogos > Forskare - Transport Governance

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forskare - Transport Governance. Skåne län. Suecia

Oferta de trabajo de Sociólogos, antropólogos en Suecia (Skåne län)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Samhällsvetare, psykologer och präster : Sociologer, antropologer m.fl

Descripción de la oferta de trabajo:

Forskare – Transport GovernanceVTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut med cirka 200 anställda.

Till enheten Mobilitet, aktörer och planering (MAP) söker vi nu en forskare med governance inriktning kopplat till omställning mot hållbara transporter.

Tjänsten kommer att vara knuten till K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Placeringsort är Lund.Om tjänstenVTI bedriver forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet.

Vid den tvärvetenskapliga enheten Mobilitet, aktörer och planering bedrivs forskning inom flera tematiska områden.

Två områden av särskild relevans för tjänsten är Policy, Styrning, Omställning samt Nya mobilitetslösningar för hållbara transporter.Du kommer bland annat att medverka i att bygga upp forskningsfältet rörande governance av smart mobilitet (automatisering, digitalisering, delningsekonomi, kombinerad mobilitet och mobilitet som tjänst).

Forskningen kommer att vara förankrad i en svensk kontext, men präglas av betydande internationellt samarbete.Arbetsuppgifterna innebär att ansöka om forskningsmedel, leda och arbeta i forskningsprojekt, samla in empiriskt material samt genomföra analyser som sammanställs och redovisas i vetenskapliga och policyinriktade publikationer.

Arbetet sker både självständigt och i grupp och medför samarbete med forskare från andra discipliner.Din profil Du har en samhällsvetenskaplig forskarutbildning med en tydlig profilering mot governance.

Din avhandling ska behandla offentliga aktörers styrning och samverkan med kommersiella aktörer och NGOs.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva tillämpad forskning utifrån governance teori samt vana att arbeta i projektform med olika partners och avnämare.

Utvecklade nätverk inom och utanför forskarsamhället är ett krav, och sådana inom Öresundsregionen ses som särskilt meritande.  Arbetsuppgifterna kräver god förankring i teoribildning av relevans för tjänsten och en god kännedom om närliggande samhällsvetenskapliga discipliners centrala teoribildningar och begrepp.

Du ska vara väl förtrogen med kvalitativa vetenskapliga metoder.

Du ska ha förmåga att självständigt sammanställa, analysera och presentera forskningsmaterial och resultat.

God förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Färdigheter i danska är en viktig merit. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, informanter, samarbetspartners och andra forskare.

Därför ställs krav på god förmåga att samarbeta med andra människor, leda projekt med flera medverkande forskare, initiera och utveckla forskningsidéer till projekt samt att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.Mer informationYtterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Åsa Aretun, tel 013-20 40 00.

Fackliga representanter är Jonas Ihlström, SACO och Thomas Lundberg, ST, som du också når på tel 013-20 40 00.Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.seAnsökanVälkommen med din ansökan med CV, personligt brev, betygskopior och andra handlingar som du önskar åberopa, märkt med ”Forskare Transport Governance, dnr 2019/0211-3.1” senast den 10 maj 2019 till VTI, Personalenheten, 581 95 LINKÖPING

País del trabajo: Suecia.

Región: Skåne län.

Ver 1040 ofertas de trabajo en "Skåne län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Statens Väg- och Transportforskningsinst.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:23259808.

Ver las 21 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: