Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Noruega (Rogaland) de Cocineros

N-5 Ferievikarar Nedstrandtunet Aktivitet- Og Omsorgssenter (kokk/kokekyndig)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.
Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

Beskrivelse av avdeling

Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter er ein institusjon for brukarar med langtidsplass, samt at ein har base for heimetenestane i distriktet. Tenestane er fordelte på tre avdelingar; ei aldersdement avdeling, ei langtids somatisk avdeling og ei avdeling for heimebaserte tenester. Institusjonen har i tillegg eige institusjonskjøkken og vaskeri. Som ferievikar må ein pårekne arbeid på ulike avdelingar alt etter behov.

Me søkjer

Me søkjer ferievikarar i stillingar som:

  • sjukepleiar
  • hjelpepleiar
  • omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar
  • kokk/kokekyndig
  • reinhaldar
  • assistentar

Me ønsker at du som har nokre av desse utdanningane eller er student/elev søkjer som ferievikar hos oss. Du som søkjer bør fortrinnsvis vera over 18 år.

Hovedferien er i vekene 26-34, det vil sei i tida 25.06.18 - 26.08.18.

I søknadsskjema er det viktig at du skriv opp kva stilling du søkjer, og kva tidsrom du kan jobbe i tillegg til kor mykje du ønsker å jobbe (stillingsstørrelse)

Krav til kompetanse

I den daglege drifta har me eit stort brukarfokus der me vektlegg trivsel og aktivitet. Me ønsker at du vil vera me å gjera kvardagen til brukarane våre meiningsfull.

Me tilbyr

Arbeid som er meiningsfullt og variert.Godt fagmiljø.Trivelig arbeidsmiljø.

Lønnsvilkår

Etter gjeldande avtale og regelverk

Slik søkjer du

Søkjarar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen si nettside: tysver.kommune.no.

Spørsmål kring korleis du søkjer kan rettast til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00.

Vitnemål og attestar skal kun takast med til evt.intervju, og desse blir dessverre ikkje returnerte.

Det er krav om politiattest til desse stillingane. Det skal ihht gjeldande lovverk leggjast fram politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader. Det blir teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.

Søknadsfrist: 20.03.18

Arbeidsgiver: Tysvær kommune

Sted: Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter

Hentet fra: Kommuner-Visma-Vest

Referansenummer: 2808

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 288 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 25/02/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Tysvær kommune.

Dirección: 5570 AKSDAL.

Ver las 1,545 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

N-5 Ferievikarar Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter (kokk/kokekyndig). Noruega, 25 Feb. 2018.

Seksjonsleder/Kjøkkensjef Hamar. Noruega, 24 Feb. 2018.

Kokk (KMS 18/003). Noruega, 24 Feb. 2018.

Ferievikarer sommer 2018 - Avdeling for matforsyning Reinsvoll (kokk). Noruega, 22 Feb. 2018.

Lærlinger fra høsten 2018. Noruega, 22 Feb. 2018.

Koch/in Norwegen Arbeitsort: diverse Arbeitsorte. Noruega, 20 Feb. 2018.

Kokk med brennande interesse for norsk tradisjonsmat. Noruega, 18 Feb. 2018.

Kokk. Noruega, 18 Feb. 2018.